Najeli jste na silnici do výmolu a poničil vám auto? Začněte problém okamžitě řešit. Třeba tím, že výmol na silnici, své auto i situaci nafotíte či natočíte. Nezapomeňte k výmolu přiložit i nějaký předmět, aby byl dobře patrný jeho rozměr. Tím ovšem končí ta jednoduchá část celé operace a nastává jednání se zodpovědnými institucemi. A to už tak snadno nejde.

Škody uhradí vlastník

Obecně vzato má za kvalitu povrchu vozovek zodpovědnost vlastník komunikace. Tím jsou nejčastěji obec, kraj nebo stát. V případě dálnic a rychlostních silnic je to Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Všichni ti mají podle zákona o pozemních komunikacích (§ 9 odst. 4) povinnost péče o dálnici, silnici a místní komunikaci a podle (§ 27 odst. 2) tohoto zákona jsou odpovědní za škody způsobené závadou v jejich sjízdnosti.

Žádat po vlastníkovi vozovky můžete proplacení faktury za opravu vozidla, ale i úhradu vynaložených nákladů, které jsou s poškozeným vozidlem spjaty. „Pokud například kvůli poškození auta nemůžete odjet na plánovanou dovolenou, můžete požadovat odškodné a finanční náhradu například i za propadlé ubytování,“ doporučuje Kroutilová. 

Předvídatelné závady neplatí

„Termínem »závada ve sjízdnosti« se přitom rozumí změna ve sjízdnosti, kterou nemůže řidič vozidla předvídat při pohybu vozidla přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu komunikace a povětrnostním situacím a jejich důsledkům,“ říká právnička Kroutilová.

Musí tedy jít o nepředvídatelnou změnu způsobenou vnějšími vlivy. Řidič by pak měl přizpůsobit rychlost stavu vozovky, tedy její kvalitě, stupni opotřebení povrchu, podélným nebo příčným vlnám a třeba i výtlukům, které nelze odstranit běžnou údržbou.

Špatný stav vozovky

Ne vždy musí hradit

Vlastník silnice se může odpovědnosti zprostit, když dokáže, že neměl možnost tento výtluk odstranit či zmírnit jeho následky, řidič byl řádně upozorněn výstražnou dopravní značkou „Nerovnost vozovky“, mohl výtluk na silnici předvídat (jedná se o znatelně a viditelně poškozený delší úsek silnice) a nepřizpůsobil rychlost vozidla stavu vozovky. „Zejména poslední dva body mohou být sporné, proto vždy záleží na konkrétní situaci,“ upozorňuje právnička.

Při neúspěchu zkuste soud

Když spor o výši kompenzace nevyřešíte mimosoudně, můžete se obrátit na soud. Počítejte ale s tím, že když spor prohrajete, budete muset náklady řízení zaplatit. A většinou se ani nejde odvolat. „Ve většině těchto případů se jedná o tzv. bagatelní spor (o peněžité plnění nepřevyšující 10 000 Kč), tudíž proti rozsudku by nebylo odvolání přípustné ve smyslu § 202 odst. 2 občanského soudního řádu,“ dodává Kroutilová z D.A.S.

Tohle zajistěte

Náhradu škody má smysl požadovat, když prokážete následující:

● Jednalo se o náhlou a nečekanou závadu na jinak relativně udržované vozovce.

● V dané situaci nebylo možné jednat jinak než do výtluku najet, nebyla možnost manévrovat, aniž byste ohrozili jiné osoby či majetek.

● Ke škodě došlo najetím do konkrétního výtluku, což dosvědčí svědek, spolujezdec či kupř. pracovník asistenční služby pojišťovny.

● Máte fotografi i či záznam výtluku a poškozeného vozidla.

● Pomůže i záznam policie, která může zároveň chybějící značení o špatném stavu vozovky zaprotokolovat.