K čemu je vlastně motorový olej dobrý?

Olej obsahuje detergenční, rozpouštěcí a antikorozní aditiva. Co si pod těmito cizími názvy představit? Právě ty vlastnosti, které umožňují motoru správné fungování. Olej motor zbavuje nečistot, maže pohyblivé části, ty rozpálené chladí a veškeré vnitřní plochy chrání před korozí. Na výběru oleje a jeho správném používání proto závisí životnost celého vašeho automobilu.

Jak poznat kvalitní motorový olej?

To, jaký olej je vhodný pro vaše vozidlo, záleží především na výrobci motoru. Vždy se proto řiďte doporučením výrobce. V současné době jsou nejlepší volbou tzv. polo-syntetické nebo syntetické oleje, jež se vyrábí z chemických sloučenin. Díky moderním chemickým postupům vynikají tyto oleje nesrovnatelně stálejšími vlastnostmi než oleje minerální, vyrobené z ropy. Jejich vazkost je neobvykle stabilní při jakékoli teplotě, na rozdíl od minerálních olejů, do kterých se pro zlepšení viskozity musí přidávat nejrůznější aditiva.

Kvalitní olej významně prodlouží životnost motoru, snižuje tření pohyblivých částí motoru, tím šetří palivo a také zvyšuje jeho výkonnost. Motorové oleje nikdy nesmíchávejte, protože každý olej se míchá odlišným způsobem a ačkoli mohou mít stejné vlastnosti, výsledná kapalina se může chovat jinak. Smícháváním různých olejů vždy snižujete jejich kvalitu.

Jak často olej doplňovat?

Stejně jako u výběru typu oleje je i při jeho výměně nutné respektovat doporučení výrobce auta, motoru, převodovky, případně jiných zařízení. Olej je však třeba obecně měnit minimálně jednou ročně, tato frekvence se pak mění podle charakteristik použitého oleje, využití vozidla a mechanických nároků. Hladinu oleje pravidelně kontrolujte. Motor jej postupně spaluje (zhruba 0,2–0,5 litru na 1 000 kilometrů), je proto nutné jej pravidelně dolévat. Mějte však na paměti, že dolévání není to samé jako výměna oleje, proto je nutné provádět v pravidelných intervalech obojí.

Skladování a likvidace motorových olejů

Olej lze skladovat poměrně dlouhou dobu, aniž by se nějak zásadně změnily jeho vlastnosti. Důležité ale je udržovat jej v pevně uzavřeném kanystru při teplotě nad 0 °C a dbát na to, aby se do něj nedostala jiná nežádoucí kapalina nebo látka.

Věděli jste, že za nelegální využívání a nesprávnou likvidaci oleje můžete dostat pokutu až 10 milionů korun? Dbejte proto na to, abyste se vyjetého oleje zbavili podle předpisů. V každé oblasti je jednou za čas organizovaný odvoz nebezpečného odpadu, který je určený mimo jiné právě i pro tyto účely.

Spolehněte se při výměně oleje na dlouhodobě vyvíjené oleje společnosti Total. Díky odbornému a rozsáhlému zázemí nabízí firma Total jak motorová maziva pro automobily, tak průmyslové oleje a další speciální kapaliny vysoké kvality.