V případě smrti pojištěného sice obecně dochází k zániku pojištění, ale například u povinného ručení tomu tak automaticky není. Každé vozidlo ze zákona musí být pojištěno, pokud je provozováno.

V praxi to znamená, že pokud má vozidlo SPZ, musí být pojištěno. Nestačí tedy vozidlo uklidit do garáže a myslet si, že se povinné ručení platit nemusí. Musí, a to i když se s vozem nejezdí.

V případě úmrtí je rozhodující dědické řízení. Pokud s vozidlem jezdit nikdo z pozůstalých nepotřebuje, je možné za pomoci notáře vůz vyřadit z provozu a uložit značky dočasně do depozitu, než dojde k ukončení dědického řízení.

Pojišťovně stačí následně zaslat výpověď pojistné smlouvy společně s kopií úmrtního listu a kopií velkého technického průkazu, kde je vyznačeno dočasné vyřazení vozidla z provozu.

Pokud je však vozidlo dále užíváno, obecná praxe je taková, že do doby ukončení dědického řízení je stále v platnosti původní pojistná smlouva a pojistné musí být dále hrazeno.

Po ukončení dědického řízení se určí dědic, resp. nový vlastník vozu. Práva a povinnosti ohledně povinného ručení vozidla tak přecházejí na dědice. Vozidlo se musí na registru vozidel přepsat na nového majitele, současně změnu vlastníka nahlásit pojišťovně a ukončit tak původní povinné ručení. Původní pojistná smlouva poté zaniká ke dni přepisu vozidla. Od tohoto dne by měl vozidlo pojistit znovu nový vlastník.

TIP NA ZÁVĚR: ceny povinného ručení si srovnejte online a ušetřete až 70%