Kdy nedostanete nic!

Nový občanský zákoník rozlišuje i to, jaké zvíře vám škodu způsobí. Pokud je divoké nebo zajaté, tak máte smůlu. Stejně jako když vám srnky okoušou stromky nebo divoká prasata rozryjí záhony. Za škodu způsobenou zvířaty divokými nebo uprchlými ze zajetí totiž nikdo nenese odpovědnost. Ale existuje výjimka! Pokud se vám podaří určit majitele zvířete (protože má čip nebo nějakou značku), můžete náhradu vymáhat po něm.

Zranil vám někdo psa?

To, že zvíře není věc, se odráží i v oblasti náhrady škody. Pokud vám tedy jiný pes pokouše toho vašeho, můžete po majiteli psa požadovat zaplatit náklady za léčbu. I v náhradě škody u zvířat platí, že náklady musejí být přiměřené.

Kdy neplatíte škodu

Ve výjimečných případech je možné majitele zbavit odpovědnosti. A to:

Pokud slouží domácí zvíře vlastníku k výkonu povolání (služební pes) či k jiné výdělečné činnosti (majitel koně a kočáru, ve kterém vozí turisty atd.)

Pokud slouží jako pomocník pro osobu se zdravotním postižením (slepecký pes) Majitel těchto zvířat nemusí platit žádnou náhradu škody, pokud prokáže, že při dozoru nad zvířetem nezanedbal potřebnou pečlivost. Nebo když by škoda vznikla i při vynaložení potřebné pečlivosti (slepecký pes se lekne dělbuchu a kousne kolemjdoucího apod.)

Za týchž podmínek se povinnosti k náhradě zprostí i ten, komu vlastník zvíře svěřil.