Kromě stížností na špínu, plíseň nebo špatné jídlo si lidé stěžují i na mylné informace v katalozích cestovních kanceláří. Ty často slibují například vyšší úroveň hotelu nebo menší vzdálenost od moře. „Podle nového občanského zákoníku mají klienti nárok na to, aby jim byly poskytnuty přesně takové služby, jak jsou uvedeny ve smlouvě o zájezdu a nabídce v katalogu či na internetových stránkách pořadatele zájezdu,“ říká právník portálu Vašenároky.cz Petr Novák.

V opačném případě mají lidé právo zájezd reklamovat a žádat slevu, která se obvykle pohybuje od pěti do padesáti procent z ceny zájezdu v závislosti na závažnosti nedostatků.

Kromě finanční kompenzace plynoucí z reklamace zájezdu je navíc možné nově žádat také odškodnění za újmu za narušení dovolené. „V českém právu se jedná o zcela nový institut, který má poškozeným nahradit nemajetkovou újmu, která je spojená zejména s pocitem zklamání a stresem vyvolaným danými komplikacemi. Díky tomu lze za zkaženou dovolenou ve vyhrocených případech získat dokonce vyšší odškodnění, než jaká byla původní cena zájezdu," uvedl Novák.

Tohle lidem nejvíc vadí: špína na pokoji, plíseň v koupelně, proleželé a špinavé matrace, hluk, zápach, hmyz, kvalita stravy.

 Jak postupovat, když vám cestovka zkazí dovolenou 

1. Problém řešte hned

Vady zájezdu řešte přímo na místě s delegátem. Máte nárok na to, aby vám byly poskytnuty takové služby, jaké jsou uvedeny ve smlouvě o zájezdu a nabídce v katalogu či na internetových stránkách pořadatele zájezdu.

2. Najděte si jiný hotel

Pokud pořadatel neodstraní vady zájezdu, můžete nápravu zjednat sami a následně žádat náhradu účelně vynaložených nákladů po pořadateli. Konkrétně to znamená, že se můžete přestěhovat do jiného hotelu odpovídající úrovně, sami si zajistit stravování, cestování, chybějící či nedostatečné vybavení pokoje (např. klimatizaci) a následně požadovat kompenzaci nákladů, které jste v této souvislosti museli vynaložit.

3. Pořiďte si důkazy

Jestliže během zájezdu nedojde k nápravě k vaší spokojenosti, pořiďte si důkazy, s nimiž budete po návratu z dovolené zájezd reklamovat.

Tohle udělejte: Sepište s delegátem protokol o vadách zájezdu a nechte si ho od něj podepsat. Vyfoťte si nedostatky, které se během zájezdu vyskytly (např. špinavé stoly v jídelně, plíseň na pokoji, nedostatky hotelu apod.). Můžete také pořídit videozáznam. Promluvte si s ostatními hotelovými hosty. Jsou také nespokojení? Vyměňte si na sebe kontakt, budete mít svědky a lépe tak prokážete svůj nárok na odškodnění.

4. Po návratu ihned sepište reklamaci

Po návratu z dovolené zájezd písemně reklamujte u jeho pořadatele, kterým je většinou cestovní kancelář, případně cestovní agentura. K reklamaci přiložte podklady prokazující váš nárok, zejména kopii protokolu o vadách zájezdu, fotografie nebo výpovědi svědků. V souvislosti s účinností nového občanského zákoníku je nutné uplatnit reklamaci do 1 měsíce od skončení zájezdu. Pozor, zde došlo ke zkrácení původní tříměsíční lhůty!

 5. Počkejte na vyjádření

Nic nepodnikejte, dokud se vám pořadatel zájezdu neozve. Ze zákona musí vyřídit vaši reklamaci do 30 dnů a o jejím výsledku vás informovat.

 6. Žádejte náhradu za zkaženou dovolenou

Kromě reklamace můžete nárokovat i újmu za narušení dovolené, někdy také nazývanou jako náhrada za ztrátu radosti z dovolené. Finannčí náhradu tedy můžete chtít i za stres a komplikace, které vám problémy na dovolené způsobily. 

POZOR! NA REKLAMACI ZÁJEZDU MÁTE JEN MĚSÍC