Na zmíněném hřbitově má pronajaté hrobové místo paní Vlasta Hoffmannová (63). O hrob se náležitě starala, někdy v polovině května loňského roku jí ale návštěva místa doslova vyrazila dech.

Firma, která na hřbitově kácela, jí náhrobek značně poškodila. „Padl na něj strom a přerazil desku s nápisy. Zároveň se odštípla spodní část podstavce a celý náhrobek se vyklonil,“ popisuje paní Hoffmannová.

Novou vedoucí hřbitova Jitku Spurnou o situaci informovala, ale bez výsledku. Obdržela jen ujištění, že firma je pojištěná a škodu nahradí.

Paní Hoffmannová několikrát volala a nakonec za ní zašla osobně. „Řekla mi, že bývalý správce ve svém počítači sice nechal informaci o poškození našeho hrobu, ale bez fotek. A ty jsou prý potřeba.“

Když jí Vlasta Hoffmannová fotografie poskytla, napsala paní Spurná mail Svatavě Doupalové z odboru zeleně magistrátu. „Prosím, abyste se spojila s paní Hoffmannovou a vše dořešila,“ píše se ve sdělení, které má redakce Blesku k dispozici.

Jenomže zase se nic nedělo. Nepomohl ani vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb Přerova Miloslav Dohnal.

Ombudsman Blesku zjednal nápravu!

Po intervenci Blesku tisková mluvčí Přerova Lenka Chalupová napsala: „V tomto případě evidentně došlo ke špatnému či nepřesnému předání informací mezi úřednicí odboru majetku přerovského magistrátu a Technickými službami města Přerova, jejichž pracovníci u hrobového místa káceli stromy a hrob poškodili. Nikdo nerozporoval, že je třeba škodu majitelce uhradit,“ píše Chalupová. Vedoucí odboru správy majetku magistrátu i jednatel Technických služeb Přerova se s paní Hoffmannovu sešli. Hrobové místo bude po dohodě s ní opraveno.

Nesmíte se nechat odbýt

„Pokud se úředníci chovají nevhodně, je namístě bránit se podáním stížnosti ke správnímu orgánu, na jehož postup či chování úředníka si chcete stěžovat,“ píše Ombudsman Blesku Petr Novák.

Stížnost může podat osoba, která je na svých právech nevhodným chováním úředníka dotčena. Pokud by stížnost nebyla vyřízena, může se postižený obrátit na nadřízený správní orgán se žádostí o její přešetření.

Ombudsman Blesku dodává: „Správní orgán je orgán veřejné správy, tedy např. obecní či krajský úřad. Stížnost lze podat ústně, písemně i elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem, ve stížnosti musí být uvedeno, kdo ji podává, komu je určena a co stěžovatel navrhuje.“

Správní orgán je povinen vydat rozhodnutí v zákonem stanovené lhůtě. „Pokud tak neučiní, má ten, jemuž byla nesprávným úředním postupem způsobena škoda, právo na její náhradu,“ uzavírá Ombudsman Blesku Petr Novák.

Fotogalerie
11 fotografií