Iveta je velmi hezká mladá dáma, která má sice v pořádku fonetiku, ale nemá v pořádku výraz – to, jak zprávy předává divákovi. Hlasem jede takzvaně »močálem černým okolo bílých skal«.

Nepolevuje a mluví tak, že ji diváci nestačí sledovat a vnímat. Chtělo by to, aby se zamyslela nad logikou vět, které čte, jak je které slovo důležité, které zvýraznit a která slova jsou jen verbální vata. Takto totiž působí odtažitě, jako by seděla za skleněnou stěnou a nezajímala se o to, co říká.

Navíc má ve své mimice výraz, kdy na konci zprávy vždy přivře oči a našpulí ústa, jako by chtěla říct: „To jsem to dobře přečetla, viďte?“ Působí to malinko namyšleně a důležitě, místo toho, aby diváky lákala svou přirozeností a příjemností.

Fotogalerie
38 fotografií