Princ Philip měl řadu titulů. Co s nimi bude?

„Tituly zesnulého člena rodiny, pokud nepřecházejí přímo na dědice, se považují za tzv. uvolněné a čekají na přidělení dalším, mladším, nebo novým členům rodiny. V případě hlavního titulu prince Philipa, vévody z Edinburghu, se před lety objevily zmínky, že jej obdrží jeho nejmladší syn Edward. Ten se však stal v souladu s rodinnou tradicí v den svatby vévodou z Wessexu. Jakým způsobem bude s tituly vévody z Edinburghu, hraběte z Merionethu a barona z Greenwiche naloženo, zatím nebylo dáno ve známost. O jejich udělení rozhodne královna nebo některý z jejích nástupců.“  

Jak smrt manžela Alžběty II. změní oficiální i neformální postavení členů královské rodiny a jejich vztahy?

„Myslím, že ke změně vztahů v rodině ani na veřejnosti nedojde. Princ Philip se již před lety stáhnul do ústraní a jeho povinnosti přebrali jiní členové rodiny nebo zanikly. Hlavou rodiny je tradičně monarcha, tedy královna Alžběta II., o které