Majitel, který chce dílo zpeněžit, zůstává v utajení. „Jsem velmi potěšen, že do naší tradiční obrazové aukce v měsíci květnu/červnu, zařazujeme dílo malíře, ale především zpěváka Karla Gotta. Obraz je signován autorem vpravo dole a datován rokem 2006. Dílo bylo naší společnosti předáno soukromým sběratelem,“ potvrdil Blesku majitel společnosti Obrazy v aukci Ing. Jaroslav Jakubec.

Malba znázorňuje