Ve své písni Jak na koronavirus zpíváte: Své ruce si myj, nejlíp několikrát denně. Netiskni se k cizím lidem, pouze ke své ženě. A poslední tip překvapí tě, ovšem je to tak, neper se v obchodech o toaleťák! Řídíte se tím?

„Toaleťáku máme doma tak akorát. Ruce si myju, ke své ženě se v době karantény tisknu o to víc a rád. Takže ano, řídím se tím. Původně jsem se ale chtěl songu o koronaviru vyhnout. Pro tahle témata o smrti a zdraví musí mít člověk cit, aby věděl, z čeho si ještě lze dělat legraci, a co už je za hranou.“

Vy si nejste jistý, zda ho máte?

„Věřím, že ho mám, nicméně k přešlapu je mnohem blíže než u jiných témat, proto jsem radši ostražitý. Na druhou stranu