Video
délka: 02:27

Ivana doprovodila Gotta až do krematoria: Poslední sbohem na dvorku Aleš Brunclík

 

Truhlu s ostatky zpěváka Karla Gotta vynášelo šest členů Hradní stráže, za nimi se podle zvyklostí církevního obřadu vytvořil smuteční průvod. Nejdřív musela jít nejbližší rodina, proto v těsném závěsu za rakví kráčela