Jiřina Bohdalová se s Mistrem přátelila šedesát let a netajila se tím, že ho vždy milovala a obdivovala.

S pokorou, úctou a trémou stojím na tomto magickém místě, abych se s Karlem Gottem rozloučila. Netroufám si odhadnout počet truchlících, ale vím, že k nim taky patřím. Tento přetěžký úkol mi přidělil sám Karel. Byli jsme celoživotními kamarády, blízcí si názorem na život i na legraci. Jsem o osm let starší, a tak jsem častokrát rázně přikazovala Karlovi, že to musí být on, kdo se se mnou, až odejdu do jiných sfér, bude loučit. Slíbil mi to. A jedinkrát svůj slib nesplnil,“ řekla v proslovu herečka, která byla viditelně dojatá a slova těžko vyslovovala.

Video
délka: 07:41

Nejdojemnější řeč Jiřiny Bohdalové: Takhle se rozloučila s Gottem Česká televize

Bohdalová připomněla, že Karel Gott byl velmi pracovitý člověk, který k sobě přitahoval velké množství vynikajících umělců své doby. „Od rodičů obdržel v genech slušnost, noblesu a gentlemanství. Karel byl hodný a slušný člověk," pokračovala v dojemném loučení legendární umělkyně.

„Karel by mi neodpustil, kdybych svou řeč alespoň maličko neodlehčila. Tak tedy Karle, počítej tam se mnou a drž mi místo. Mám pro tebe jeden opravdu báječný židovský fór. Budiž ti země lehká, miluji tě a nejsem v tom sama. Tvoje Bohdalka,“ zakončila svůj proslov Bohdalová. Jen posvátnost místa katedrály zabránila přítomným v potlesku. Slzy se však v očích leskly většině přítomným.

VIDEO: Zbigniew Czendlik: Mým úkolem je vyprovodit Gottovy ostatky

Video
délka: 02:08

Zbigniew Czendlik: Mým úkolem je vyprovodit Gottovy ostatky 

Fotogalerie
23 fotografií