Thuri byl přezdíván "posledním žijícím barokním skladatelem", komponoval totiž hlavně ve stylu hudby 17. a 18. století. Napsal desítky samostatných skladeb a složil i dvě opery. Skladatel by se příští týden dožil osmdesátin.

Kromě skládání byl Thuri také uznávaným cembalistou, varhaníkem, hobojistou, muzikologem a pedagogem, který vychoval řadu vynikajících hudebníků.

Absolvent pražské konzervatoře (varhany) a brněnské JAMU (hoboj) pracoval jako hobojista v Československém rozhlase, působil i v Pražském komorním orchestru. Od roku 1965 byl uměleckým šéfem komorního souboru Čeští madrigalisté, kde hrával také na anglický roh a na cembalo. Působil jako profesor hobojové hry na pražské konzervatoři.

Jeho rozsáhlá kompoziční činnost zasahuje do sféry duchovní i světské hudby. Z duchovní hudby jsou to například Requiem c-moll, Stabat Mater nebo kantáty k několika svatým, ze světské hudby jsou to koncerty pro hoboj a orchestr nebo varhany a orchestr a známá je jeho Vodní hudba pro Český Krumlov, kterou napsal přímo pro známý festival, který se v tomto městě koná. Na této kantátě k poctě čtyř šlechtických rodů se podílela řada dalších významných umělců, světovou premiéru měla na festivalu v roce 1996.