V úvodu vyjádření JUDr. Ing. Petr Machálka, Ph.D, vysvětlil, že jej jeho klientka pověřila tím, aby sdělil její stanovisko proto, že v informacích, které se v českém mediálním prostoru o rozvodu Lucie Vondráčkové a Tomáše Plekance objevují, je řada věcí trochu jinak.

O rozvodu v Kanadě

Společné soužití s Tomášem Plekancem je v současné době skutečně rozvráceno a nelze již očekávat jeho obnovení. Jejím cílem – a věřím, že i cílem pana Plekance – je vyřešit kultivovaně rozpad jejich vztahu tak, aby se co nejméně dotkl nezletilých dětí, a to jak po stránce psychické, tak i jejich životní úrovně,“ doufá v úvodu stanoviska Machálka, který vysvětluje, proč se jeho klientka rozhodla pro rozvod v Kanadě.

„Je nesmyslné tvrzení, které se objevilo v tisku, že Lucii Vondráčkové jde jen o majetek, a proto se chce rozvádět a požadovat výživné pro děti v Kanadě. Lucie Vondráčková pobývá v Kanadě nikoliv proto, aby dosáhla lepšího majetkového uspokojení, ale proto, že tam reálně s dětmi bydlí, a z tohoto důvodu hájí práva svých dětí primárně tam. Podle standardních pravidel by měly věci související s péčí a výživou o děti řešit soudy v místě jejich obvyklého bydliště, což je Kanada,“ vysvětluje právní zástupce zpěvačky a dodává:

Lucie Vondráčková výslovně prohlašuje, že pokud by s dětmi (a s manželem do této doby) bydlela v České republice, tak by se rozhodně „nesoudila“ v Kanadě, avšak situace je jiná a ona i děti v Kanadě žijí a má zájem zde žít dále. Právě z tohoto úhlu pohledu návrh otce přispívat na výživném měsíčně jen částkou 25 tis. Kč a 35 tis. Kč přišel (přinejmenším) značně podhodnocený. Má-li být životní úroveň jejich dětí v zásadě shodná s životní úrovní rodičů, pak se jeho výše musí odvíjet (a to jak v ČR, tak i v Kanadě) v této konkrétní situaci od schopností, možností a majetkových poměrů otce, jehož příjmy jsou v řádech desítek milionů korun ročně.

CELÉ STANOVISKO PRÁVNÍHO ZÁSTUPCE LUCIE VONDRÁČKOVÉ ČTĚTE ZDE!!!

O majetkovém vyrovnání

Právník Lucie Vondráčkové také upřesnil, jak je to s požadavky jeho klientky na další majetek manželů. „Není pravda, že by pro sebe požadovala cokoli z manželova majetku. Byl to naopak návrh její právní zástupkyně, kolegyně Battaglia, že je nutné, aby se držela quebeckých tabulek o vyrovnání ve všech směrech. Částka, kterou kolegyně Battaglia ve vyrovnáni pro Lucii Vondráčkové navrhla, tedy není přáním mé klientky, ale vychází s přísných parametrů kanadského práva a vztahuje se na (jakoukoliv) ženu, která 7 let vychovávala děti v domácnosti,“ píše JUDr. Machálka.

Hodně propíraná byla v posledních dnech také schůzka obou manželů v Kanadě. Také v tomto směru cítí právník Vondráčkové nutnost informace, které prosákly na veřejnost, korigovat a vše podrobně popisuje.

O kanadské schůzce Vondráčkové a Plekance

„V této souvislosti považuji za nutné vyjádřit se i k čtyřstrannému setkání, které proběhlo dne 12. září 2018 za osobní účasti Lucie Vondráčkové, její právní zástupkyně v Kanadě, paní Marie Battaglia, Tomáše Plekance a jeho právního zástupce, paní Brigitte Garceau. Dovolím si ocitovat z písemného záznamu z jednání, které pro mne připravila a zaslala právě Maria Battaglia: Setkání trvalo přibližně dvě hodiny. Všichni zúčastnění byli srdeční, respektující a vědomi si toho, co bylo diskutováno. Nikdo neplakal, žádná ze stran nekřičela na druhou stranu. Ve skutečnosti byla probrána řada otázek a strany se vzájemně chovaly velmi mile a každé záležitosti se věnovaly klidným a zdvořilým způsobem.

Dohodli jsme se, že otázka styku s dětmi je urgentní, protože panu Plekancovi začne brzy příprava na NHL a jeho možnosti kontaktu s dětmi budou proto omezené. Není třeba zdůrazňovat, že všichni souhlasili, že pravidelný styk dětí s otcem je prioritou,“ píše Machálka, který se v další textu i dále věnuje tomu, jak si manželé nastavili péči a vídání dětí do rozhodnutí soudu.

O dětech a Šafářové

Otec vídá děti pravidelně nejen o sobotách a nedělích, jak tvrdila jeho paní advokátka, ale i během týdne, podle toho, jak má čas, a matka dětí mu v tomto ohledu bez problémů vychází vstříc. Musím upozornit i na to, že Lucie Vondráčková vychází svému manželovi při styku s dětmi maximálně vstříc a umožňuje tento styk dle časových možností jejího manžela, a to ačkoliv ví, že v jejich ještě společném domě je nastěhovaná slečna Šafářová, což je pro ni velmi lidsky těžké a také předčasné ve vztahu k malým dětem,“ pomalu uzavírá právník s tím, že jeho klientka je připravena dál bránit svoji čest, důstojnost a soukromí.

CELÉ VYJÁDŘENÍ PRÁVNÍHO ZÁSTUPCE LUCIE VONDRÁČKOVÉ ČTĚTE ZDE!!!

Fotogalerie
48 fotografií