Bývalá první dáma přinesla na pohřeb svého blízkého kamaráda smuteční květinu se stuhou a vzkazem Petrovi Dáša. „Odešel za svou milovanou maminkou a sestrou můj a Vaškův blízký přítel, umělec a noblesní člověk, režisér Petr Weigl,“ oznámila Havlová zprávu o jeho úmrtí na sociální síti.

Jeho smrt je pro ni velkou ránou do srdce. Zemřel totiž přesně v den úmrtí jejího tatínka, jen o dvacet let později.

Havlová se zahalila do černého, nezapomněla ani na černé punčochy a smutek v očích skrývala pod slunečními brýlemi. Před krematoriem v Motole se pozdravila s pár přáteli. Setkala se se Zdeňkem Troškou, Lukášem Vaculíkem, Jiřím Hromadou, Karlem Smyczkem, Emilií Vášáryovou nebo Stanislavem Zindulkou.

„Petr byl poslední estét českého filmu. Byl to obrovský člověk a měl obrovský cit pro krásno. Věci, co dělal, jsou jako z jiného světa. To byl pan umělec,“ řekl Blesk.cz přerývaným hlasem Troška.  

Nikdo však nad rakví nemluvil, v síni zazněly jen árie z oper a mezi smutečními hosty panovala velmi smutná a uplakaná atmosféra. Na plátně promítli pár jeho osobních fotografií a ukázek z jeho tvorby. Poté všichni povstali, a jakmile rakev s ostatky Petra Weigla zajela, přátelé a rodina ho vyprovodili na poslední cestě hlasitým potleskem. Samotný obřad trval zhruba půl hodiny. 

Fotogalerie
39 fotografií