K přepisu jako takovému došlo přesně 26. února 2016, tedy bez tří dnů měsíc poté, co bylo zahájeno řízení o převodu. A to na základě darovací smlouvy, kterou Gott sepsal se svým právníkem 15. prosince 2016, tedy v době největšího strachu o holý život. Při sepisování myslel zpěvák bojující s rakovinou mízních uzlin nejen na rodinu, ale taky na sebe!

„Smluvní strany jsou si vědomy, že upadne-li dárce (= Karel Gott – pozn.) po darování do takové nouze, že nemá ani nutnou výživu, může dar odvolat a požadovat po obdarovaném (= Ivana Gottová – pozn.), aby mu dar vydal zpět nebo zaplatil jeho obvyklou cenu,“ taková formulka stojí v darovací smlouvě, kterou má Blesk k dispozici.

Pokud by se Karlovi něco stalo a nedokázal by se o sebe postarat, mohl by si vzít vilu zpátky. „Poruší-li obdarovaný dobré mravy, může dárce od této smlouvy odstoupit a má právo na vydání celého daru,“ píše se dál v dokumentu.

Starší Gottovy dcery Dominika (42) a Lucie (27) prý s přepisem na Ivanu souhlasily. „Je to logický krok, žijí spolu dlouho a mají malé dcerky,“ řekla tehdy Blesku Dominika.

Fotogalerie
32 fotografií