„Byl jsi krásný člověk, velký umělec. Miloval jsi život a hudba byla tvůj svět,“ znělo včera motolským krematoriem při poslední cestě světoznámého houslisty. „Vidím tě, jak hraješ Dvořákovu a moll, hlavně ty pasáže, které jsem milovala,“ vzpomínala herečka.

„Učils mě, abych byla moudrá a platná, chci jít ve tvých šlépějích. Děkuju ti, nikdy na tebe nezapomenu,“ dojímala herečka příbuzné na pohřbu. Dojemné vyznání zakončila větou: „Mám tě moc ráda, táto!“ To už si otíral oči i její partner, mediální magnát a boxerským ringem zocelený tvrďák Jaromír Soukup (47).

Herečka si pro otce přála jen rodinný komorní obřad s těmi nejbližšími, tedy maminkou Jelenou, dcerou Kateřinou (15) a hrstkou příbuzných. Vedle věnce nechala pro tatínka vyrobit ze žlutých květů i jeho milované housle.

Kromě nejbližších doprovodila Brožovou na pohřeb i šestičlenná ochranka. Ta nakonec zůstala před branami motolského krematoria, kde dohlížela na to, aby komorní obřad nerušili nezvaní hosté.

Fotogalerie
50 fotografií