„Děti její knihy milují, protože dokázala jednoduše představit velká témata: přátelství, smutek, opuštěnost, dobrotu, radost…,“ uvedlo nakladatelství.

Společným rysem všech jejích knih je umění zachytit „malé věci“, kterých si dospělí většinou nevšímají a považují je za samozřejmé, ukázat je skrze blízké příběhy a motivy, například nalezeného medvídka, procházky nebo rodinné historky.

Knihy vycházejí v obnovených vydáních a byly přeloženy a stále jsou překládány do mnoha jazyků. Mrázková se narodila 5. května 1923 v Praze, její matka byla Angličanka.

Studovala na Uměleckoprůmyslové škole u profesora Antonína Strnadela v letech 1943 až 1944. Jako výtvarnice se účastnila řady výstav – i spolu s manželem, malířem Jiřím Mrázkem. Spolu byli členy výtvarné skupiny UB 12.

Mrázková se věnovala olejomalbě, později v její tvorbě převažovala perokresba, kresba barevnými tužkami a v 90. letech malba vaječnou temperou. Od roku 1962 se naplno ponořila také do tvorby autorských dětských knih.

Fotogalerie
1 fotografie