Za druhé světové války koupil komik od pražského magistrátu pozemek v Dejvicích. Už tehdy to byla velmi módní a drahá čtvrť. Jenže jeho jméno se v katastru nemovitostí skví dodnes, ačkoli je už 54 let po smrti! U jeho pozemku je však jako spoluvlastník zapsáno i hlavní město Praha!

Takový stav se označuje za duplicitní vlastnictví. Jak a proč vzniklo? Vypátrali jsme to! „Vzniklo proto, že Vlasta Burian ten pozemek koupil za druhé světové války a pravděpodobně vlivem válečných a poválečných událostí nedošlo k zaknihování jeho vlastnictví,“ řekl Blesku JUDr. František Vyskočil, který v celé věci zastupuje komikova dědice ing. Vlastimila Kristla (70). Ten je synem jediné Burianovy dcery Emilie Burianové Kristlové (†84), kterou král zplodil ještě za svobodna s úřednicí Marií Pirkovou (†52).

„Smlouva byla perfektní, pan Burian pozemek od magistrátu získal, zaplatil za něj a zavázal se mnoha různými věcmi, které musí dodržovat, ale k zapsání nedošlo. V době, kdy pozemek využíval, tam postavil několik staveb jako tenisový kurt, altánek, bazének atd. A tyto stavby byly v jeho vlastnictví,“ vysvětluje právní zástupce.

„Když došlo k restitucím, tak to přešlo na pana Vlastimila Kristla, vnuka pana Buriana, a došlo ke kurióznímu případu, že jeho stavby stály na pozemku magistrátu!“ pojmenovává JUDr. Vyskočil kámen úrazu. „Protože muselo dojít k ochraně těchto staveb, požádali jsme o zapsání duálního vlastnictví, s čímž nám katastr vyhověl. Teď je na panu Kristlovi, jestli se bude chtít domáhat toho, aby byl určen formálním vlastníkem pozemku, který jeho dědeček koupil,“ pokračuje.

Pokud by se Burianův dědic svého práva domáhal, mohl by si přijít na opravdu slušné jmění. „V současné době se ceny v této oblasti pohybují okolo deseti tisíc korun za metr čtvereční, což znamená, že pozemek má hodnotu až třicet milionů,“ říká Jan Ptáček z realitní kanceláře Princ reality.

Co na to magistrát?

„Tyto pozemky (sportoviště), navazující na parcely pronajímané dědicem Burianovy vily, hl. m. Praha nijak nevyužívá. V katastru jsou na hl. m. Prahu zapsány od roku 2014, ale je tam duplicita zápisu, což je problém, který se v Praze u některých parcel objevuje, a město tyto duplicity řeší postupně anebo v případech, že se objeví naléhavá potřeba ze strany některého vlastníka atp. V tomto případě Váš dotaz bereme i jako upozornění, děkujeme za ně a legislativní a další oddělení odboru správy majetku MHMP budou věc řešit jako přednostní,“ sdělil Blesku Vladimír Řepka, vedoucí odboru komunikace Magistrátu hlavního města Prahy.

Osudný rozhlas

V roce 1945 byl Vlasta Burian zatčen za údajnou kolaboraci. Ve vykonstruovaném procesu byl odsouzen k těžkému žaláři. Přestože byl později osvobozen, nikdy už se z toho nevzpamatoval.

Osudným se mu stal rozhlasový skeč Hvězdy nad Baltimore, ve kterém zesměšňoval exilovou vládu. V bodech obžaloby se objevila zmínka i o tom, že uplatil úředníky magistrátu, aby získal právě tento pozemek, na kterém pak vybudoval mj. i svůj tenisový kurt. Plně rehabilitován byl až v roce 1994, kdy se divadelník Vladimír Just (70) zasadil o znovuprojednání případu.

Fotogalerie
35 fotografií