Tuto dosud neznámou skutečnost z rozporuplného života herečky dokládá protokol o výslechu Baarové ze dne 1. 7. 1946 u »mimořádného lidového soudu« v Praze na Pankráci. Protokol a mnohé další vůbec poprvé zveřejněné dokumenty obsahuje nová kniha »Lída Baarová stále fascinuje«.

Jak známo, Baarová byla především ve 30. letech vyhledávanou představitelkou sličných dívek a mladých žen. Byla jednou z mála českých hereček, kterým se podařilo prosadit i v zahraničí a natáčela v několika evropských zemích. Včetně předválečného hitlerovského Německa, kde byla zbožňovaným sexsymbolem, a stala se i milenkou německého ministra propagandy Josepha Goebbelse. Na konci války uprchla do Německa, kde byla zadržena americkými vojáky a v září 1945 předána do Československa.

Když pak byla v Praze vyslýchána, udala slavného komika Vlastu Buriana. S odstupem 70 let je těžké posoudit, pod jakým nátlakem tehdy byla a jak brutální výslechy byly. V protokolu každopádně mj. uvedla: „Na podzim roku 1939 bylo odnímáno povolení k jízdě téměř všem majitelům osobních aut. Povolení bylo odňato vesměs všem divadelním a filmovým umělcům, a to z nařízení německých úřadů. Jedině V. Burianovi povolení nebylo odňato a jmenovaný mohl auto používati. Pokud je mi známo, stýkal se Vlastimil Burian s význačnými představiteli okupantů, hlavně s odd. kulturně politického, vedeného Ing. Zanklem. Byl s nimi ve velmi přátelských stycích. V domě Buriana pořádaly se dosti často za přítomnosti německých osobností tzv. pánské večírky a pánské snídaně, při nichž se snažil V. Burian prosaditi své záměry týkající se filmování různých filmů v německé verzi.“

Burian podle výpovědi Lídy Baarové u mimořádného lidového soudu navázal tyto známosti a udržoval tyto styky s německými okupanty hlavně z důvodů osobního prospěchu, tj. povolení jízdy autem, honitby, vlastního hospodářství, provozu divadla a vlastní bezpečnosti.

„Celá činnost a chování V. Buriana v době okupace a jeho protičeské chování vyplynuly z jeho přátelských styků s okupanty a ze snahy zavděčiti se jim každým způsobem. Burian v době okupace nechoval se jako dobrý Čech a spolupracoval dobrovolně s okupanty, s jejichž význačnými činiteli se velmi přátelil.“

Na základě podobných protokolů a výpovědí byl po válce Burian vězněn a nemohl již vystupovat. Rehabilitován byl až po smrti. Nová kniha »Lída Baarová stále fascinuje« obsahuje kompletní znění některých protokolů z výslechů, které těsně po druhé světové válce podstoupila nejen sama Baarová, ale i její sestra, rovněž herečka, Zorka Janů a řada dalších blízkých lidí. Zorčiny výslechy se odehrály nedlouho před tím, než psychicky narušená spáchala sebevraždu skokem z balkonu Lídiny luxusní vily! Kniha tak přináší nejen nové informace, ale dýchá z ní i duch tehdejší neradostné doby, kdy udávat ve vlastní rodině bylo normální…

Fotogalerie
9 fotografií