Sulej, který obraz koupil v internetovém starožitnictví, prozkoumal dílo skladatelova otce Josefa Hapky (†75) velmi důkladně. Byl za to taky bohatě odměněn. Na zadní straně podobizny objevil pod svrchním papírem jméno dotyčné. Jde o Olivii Lukrécii Larischovou, Američanku šlechtického původu z rodu Upper-Ossory. V roce 1912, kdy se otec Hapka narodil, si vzala hraběte Jana Larische-Mönnicha (†90). Měli pak spolu pět dětí.

Jsem moc rád, že vím, kdo mi visí doma na zdi. Dočetl jsem se, že prvních několik let společného života manželé prožili na zámku Ráj. Zámeček ve své době patřil k nejkrásnějším šlechtickým sídlům na Těšínsku, dnes už bohužel nestojí, byl zdemolován,“ doplnil informace Sulej. A právě v Těšíně Hapka v mládí Olívii portrétoval. Hrabě Jan zemřel v roce 1962, jeho žena Olivie o osm let později. Slavnou rodinu Larischů zmiňuje ve své písničce Těšínská i Jaromír Nohavica (63): „Kdybych se narodil před sto lety / v tomhle městě / u Larischů na zahradě trhal bych květy / své nevěstě.“

Spřízněná se Sissi
Historie rodu Larisch-Mönnichů sahá až do 13. století, a patří tedy k velmi starým slezským rodům. Jako nejstarší prapředek bývá uváděn Arnold z Klisina připomínaný už k roku 1279. Hraběcí rod měl významné postavení u císařského dvora a byl spřízněn s císařovnou Alžbětou zvanou Sissi.

Zámek zbourali komunisti
Zámeček Ráj byl Larisch-Mönnichům zkonfiskován v roce 1945. V roce 1976 vyhořel a o čtyři roky později byl beze zbytku zbořen. Na pozemcích bývalé zámecké zahrady stojí nemocnice Karviná. Samotné místo zaniklého zámku je dnes prázdný zatravněný prostor v sousedství zadní vrátnice a hypermarketu. Ráj připomíná už jen název karvinského sídliště.

Fotogalerie
18 fotografií