Autoři dosud nevydané Náměstí Krasnoarmějců 2. Učitelé a studenti FF UK v období normalizace Voříška ho označili jako důvěrníka StB, píše dnes Aktuálně.cz. Sám moderátor jakoukoliv spolupráci se Státní bezpečností odmítl „To je absolutní nesmysl,“ řekl serveru.

Mám čisté svědomí

„Mám čisté svědomí i čisté lustrační osvědčení,“ dodal populární moderátor. Voříšek byl podle autorů knihy veden jako důvěrník. Ti nemuseli s StB podepisovat závazek ke spolupráci, takže někteří důvěrníci o spolupráci s komunistickou tajnou policií nemuseli vědět. Tito lidé tak mají čisté lustrační osvědčení.

Voříšek alias Renda

Jméno Voříška se v knize objevuje několikrát. Například v kauze studenta Petra Soukupa, který na podzim 1983 vyvěsil na svazáckou nástěnku kritický článek o chmelové brigádě. Voříškův spis byl ale skartován, přesto se o něm údajně zmiňují spisy další. Informovat měl StB i o studentce Markétu Gubášové, která se stýkala se Svědky Jehovovými.

Fotogalerie
3 fotografie