„Účinky léků jsou natolik silné, že významným způsobem ovlivňují jeho psychický stav. Všichni si myslíme, že to je kromě jiného příčinou jeho chování,“ vysvětloval trapně Blesku přítel rodiny překupníka z Tábora.

Zmatený se nezdál...

„Samozřejmě že i jeho finanční situace na něj působí stejně tak depresivně, takže je v hodně zoufalém stavu,“ naráží na skutečnost, že vozíčkář nemá zaměstnání. Podle informací Blesku však Jakub M. práci neměl ani před úrazem a finance sháněl především nelegálním prodejem různého zboží.

„Myslíme si, že ve stavu, ve kterém se nachází, je hodně labilní a ovlivnitelný, snadno se dá manipulovat,“ snaží se rodina omluvit záměr prodeje posmrtných fotografií dvou celebrit. Při osobní schůzce, kde chtěl invalida fotografie prodat, ale rozhodně Jakub nepůsobil zmateně nebo jakkoliv rozrušeně. Naopak vše měl dobře promyšlené a naplánované.

Fotogalerie
3 fotografie