Podle informací Blesku bude přeložena na gerontologii. Tam se za pouhých 50 dnů rozhodne, zdali se Štěpánkova choť ještě vůbec někdy vrátí do bytu na pražskou Kampu.

Na oddělení v Bohnicích Janečková totiž zůstat nemůže. „My si ji tu nenecháme. Jsme vlastně ambulance. V případě, že se pacientka nedá dohromady, aby mohla odejít do domácí péče, je nutné jí zařídit ústav. Tam ji budou hlídat, aby svému životu nebyla nebezpečná. My na to nejsme zařízeni,“ řekl Blesku člen ošetřujícího personálu z gerontologie.

Štěpánek zvládá chod domácnosti sám

Vlasta Janečková se podle lékařů pod vlivem alkoholu a prášků začíná chovat nesvéprávně a potřebuje neustálý dozor. „Dalo by se to také vyřešit tím, že by se vrátila domů, ale musela by tam být pod neustálým dozorem pečovatelky,“ dodal zdroj. Herec Štěpánek byl sice už léta zvyklý všechno v domácnosti zvládat sám, včetně nákupů, úklidu a vůbec chodu celého domu na pražské Malé Straně. V poslední době to už ale podle sousedů bylo nad jeho síly.

„Točí, hraje, pracuje, vydělává. Domů chodí unavený a není divu, že k tomu nemůže ještě přidat dozor nad svou ženou,“ míní sousedé. Přestože jde o milovanou osobu, Štěpánek si prý není jist, zdali by ženě nebylo lépe v sanatoriu. „Zatím to pan Štěpánek nechává vývoji. Paní Vlasta má přece ještě dceru z prvního manželství, která by se o maminku mohla postarat,“ míní soused.