Nadace Tipsport se sázení stromů věnuje aktivně už od roku 2020. Jednotlivé výsadby přitom podporují také sportovní hvězdy, třeba tu letošní ve středočeské obci Běloky si nenechala ujít hokejová legenda Jaromír Jágr. Ten spolu se zaměstnanci Tipsportu, neziskovou organizací Sázíme stromy a dalšími dobrovolníky vysázel na rodném Kladensku novou višňovou alej. „Nepamatuju si, že bych někdy v minulosti sázel strom. Je to ale důležité, co si budeme povídat. Do tří let budou první višně, tak se tady zastavím a podívám se, jak se to povedlo,“ slíbil při výsadbě Jaromír Jágr. „Ovšem tomu, kdo tu dřevěnou cedulku ukradne, už nikdy nebudou chutnat višně,“ prohlásil se smíchem poté, co podepsal visačku u jednoho ze stromů.

Sázíme na české sady

Podpora výsadby původních a krajových odrůd ovocných stromů probíhá v rámci dlouhodobého projektu Jeden Čech, jeden strom, jehož cílem je zapojit do výsadby stromů co nejvíce zájemců po celé České republice. Ambicí této grantové výzvy je kromě výsadby nových ovocných stromů také podpora adaptace na probíhající změnu klimatu, zadržování vody v krajině a zlepšení biodiverzity. Ovocné stromy dělají krajinu rozmanitější, přívětivější a pestřejší v prostoru i čase. Tvoří důležitou část našeho krajinářského i zemědělského dědictví a pomáhají spoluutvářet krajinu domova.

Staré a téměř zapomenuté původní odrůdy začínají znovu nacházet své trvalé místo u mnoha nadšených pěstitelů. „Tuto snahu bychom naším grantem rádi podpořili. Současně ale chceme do sázení stromů zapojit také širší veřejnost, abychom zvýšili zájem obyvatel o prostředí, v němž žijí,“ popisuje cíle grantu ředitelka Nadace Tipsport Lucia Štefánková.

Do grantové výzvy Sázíme původní odrůdy ovocných stromů 2022 se mohou hlásit obce, svazky obcí, sportovní kluby, obecně prospěšné společnosti i fyzické osoby, pokud je jejich pozemek přístupný veřejnosti. Získané peníze lze využít například na zakoupení sazenic stromů a keřů, zakoupení nezbytného materiálu, jako jsou třeba kůly, příčky, pletivo nebo jiná ochrana proti okusu, úvazy, hřebíky, a také na dopravu sazenic a materiálu na místo výsadby. „To ale není zdaleka všechno. Abychom ještě více podpořili jak lokální komunity sázející ovocné stromy, tak udržitelné zacházení s ovocem, podpoříme v případě zájmu úspěšné žadatele o grant částkou až 10 tisíc korun na nákup moštovače, lisu nebo drtiče na ovoce,“ doplňuje ředitelka nadace.

O tom, kteří žadatelé získají grant, rozhodne odborná komise Nadace Tipsport na začátku letošního srpna. Realizace jednotlivých výsadeb se uskuteční na podzim 2022.

Jaromír Jágr vzal místo hokejky do rukou krumpáč a lopatu a spolu s Nadací Tipsport pomohl v Bělokách na Kladensku vysadit višňovou alej
Autor: Nadace TIPSPORT

Další informace o grantové výzvě Sázíme původní odrůdy ovocných stromů 2022 najdete pod tímto odkazem: Sázíme na české sady.

NADACE TIPSPORT

Nadace Tipsport byla založena v roce 2017 a působí převážně v České republice, část projektů má však přesah i na Slovensko. Nadace cílí na podporu a ochranu životního prostředí, zkvalitnění života obyvatel Berounska, podporu sportu i kulturního dědictví a nezapomíná ani na pomoc zaměstnancům holdingu Tipsport.

www.nadacetipsport.cz