Také se vám stává, že když přijedete po pár týdnech na chalupu, máte navlhlé peřiny a oblečení, knihám se kroutí listy a podobně? Nebo se potýkáte mokrými mapami na stěnách, či dokonce s plísní? Prakticky na každé chalupě je nutné se vyrovnávat s všudypřítomnou vlhkostí. Nejvíce bývají zasaženy podzemní části domu, tedy základy, suterén a sokl a zastíněná strana budovy - sever a severovýchod, naopak na jižní straně bývá stupeň vlhkosti nejnižší.

PRVNÍ KROK
Pokud se chceme vlhkosti zbavit, musíme nejdřív zjistit její příčinu. Může jít o konkrétní technickou závadu, třeba ucpané okapy, prasklou kanalizaci, může zatékat střechou. Nárůst vlhkosti mohou mít na svědomí také nevhodné dodatečné stavební úpravy (cementové omítky, sádrové vysprávky, neprodyšná podlahová krytina, keramické obklady kolem základů atd.). Například, když dobře zaizolujete novou podlahu, pak vlhkost, která původně vydýchávala podlahou, začne několikanásobně více vzlínat do zdiva.

ČAS NA SANACI
Obecně platí, že sanační zásahy je nutno provést při každé rekonstrukci stavebního objektu staršího čtyřicet až padesát let. Měly by komplexně řešit vztahy ve stavebních konstrukcích, ve způsobu využívání stavby a v jejím bezprostředním okolí.

Ke stanovení účinné sanační metody je vždy důležité znát druh a množství vody ve stavební konstrukci či materiálu a umístění domu v terénu. Pro úspěšnou sanaci vlhkosti je dobré také vědět, jaká je souvislost úrovní jednotlivých podlaží s okolním terénem, skladba nejbližšího okolí budovy, tj. chodníků, dvorů apod., a v neposlední řadě i stavební historie konkrétního domu a jeho oprav (mnoho naznačí problémy řešené v minulosti). Po takto provedeném průzkumu a s konkrétními údaji vám odborník navrhne optimální sanační metodu pro vaši chalupu. Vybírat můžete z mnoha více či méně náročných metod.

CO MÁME NA VÝBĚR?

Nepřímé sanační metody
* odvodnění základů pomocí drenážního systému
* tvarování povrchu terénu v okolí domu
* vytvoření hydroizolačních clon v podloží
* větrání a vysoušení

Vlhkostí bývají nejvíc zasaženy podzemní části domu - základy, suterén a sokl

Přímé metody sanace
* podřezání a vložení hydroizolace do proříznuté spáry
* napouštění zdiva chemickými prostředky
* vytvoření vzduchové dutiny
* elektroosmóza

Doplňkové sanační metody
* sanační omítky
* vnější vzduchoizolační systémy pod úrovní terénu (anglické dvorky známé už z 19. století, vložené profilované desky, vlnitý eternit, profilované fólie)
* vnitřní vzduchoizolační systémy (cihelné přizdívky s větranou ou vzduchovou mezerou 50-100 mm, 00 profilované fólie a různé druhy odvětrávaných zavěšených obkladů)
* podpodlažní vzduchoizolační systémy - jde o celoplošné odvětrávání podlahy vytvořené uložením betonových panelů, desek nebo ocelových profilovaných plechů či fólií.

Kolik stojí sanace?
Podřezání zdiva řetězovou pilou 2900 až 3600 Kč/m
Podřezání zdiva diamantovým lanem 2900 až 4100 Kč/m
Chemická clona 4800 až 7000 Kč/m
Sanační omítka 60 až 180 Kč/m2

Hlavní příčiny vlhkosti v domě:
* dlouhodobé neudržování objektu
* nefunkčnost původních izolačních materiálů
* absence izolací všeobecně
* zanesení drenáží, zazdění průduchů
* nevhodné dodatečné stavební úpravy
* nedostatečná průběžná údržba, zejména bez větrání, vytápění, nebo alespoň temperování budovy
* změna hydrogeologických podmínek (navýšení terénu, důsledky melioračních prací, poruchy vodovodních instalací)

Jak na syndrom neobývaných budov?
Dům nemusí být zasažen přímo vlhkostí ze základů či i z poruchy okapního systému, u, ale přesto může trpět vážnými problémy, například zatuchlostí, plísněmi, fleky na stěnách atd. Tato vlhkost je většinou u způsobena neobýváním domu, mu, nedostatečným větráním a také tím, že se v domě přes zimu u netopí - odborně se to nazývá syndrom neobývaných budov. Pokud tento stav začnete řešit včas a nasadíte vhodnou „léčbu“, můžete postupně dostat dům opět do kondice. V první řadě musíte zajistit větrání a pomůže i jednoduchý chemický odvlhčovač na bázi absorpčních vlastností kuchyňské soli nebo pokročilejší technologie - např. teplovzdušný solární panel.

Článek připravil časopis Blesk Bydlení. Aktuální číslo najdete na novinových stáncích, nebo si ho můžete koupit v našem iKiosku ZDE.

Fotogalerie
8 fotografií