Podle České obchodní inspekce přesunuli takzvaní „šmejdi“ své nekalé praktiky z klasických předváděcích akcí, kde nabízeli předražené spotřební zboží pochybné kvality, na trh s energiemi. Zprostředkovatelské společnosti využívají toho, že dodávky energií přímo neposkytují, nemusejí tak mít licenci od Energetického regulačního úřadu ani dodržovat energetický zákon.

To by se však mělo změnit. Odborníci, včetně zástupců Bohemia Energy, se shodují, že na činnost zprostředkovatelů nabídek energií by mělo být nahlíženo podle energetického zákona. „Zprostředkovatelé nabízejí anebo zajišťují pro zákazníky aukce nebo výběrová řízení. Mnohdy však zneužívají a vystavují zákazníky pokutám za porušení smlouvy, pokud zákazník odmítne podepsat s vybraným dodavatelem smlouvu. To je samozřejmě obcházení energetického zákona,“ popisuje obchodní ředitel Bohemia Energy Libor Holub přínos legislativní úpravy, která má podporu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo Svazu obchodu a cestovního ruchu.

Dozor nad prodejci energií

Velkým problémem jsou i nekalé praktiky jednotlivých prodejců. Proto se tak Bohemia Energy zasazuje o to, aby každý jednotlivý prodejce energií musel pro svou činnost získat oprávnění. To by uděloval dozorový orgán na základě splnění povinných podmínek: trestní bezúhonnosti a složení zkoušky z „energetického minima“. Dozorový orgán by zároveň přijímal podněty k odebrání licence, anebo stížnosti od spotřebitelů. „Toto opatření by rovněž zamezilo nekalým praktikám v oblasti osobního prodeje, protože každá společnost i spotřebitel by si mohli jednoduše ověřit, zda prodejce je férový, či zda na něj už byla nějaká stížnost,“ upřesňuje Libor Holub.

Etický kodex Bohemia Energy v plné míře respektuje doporučení ERÚ
Etický kodex Bohemia Energy v plné míře respektuje doporučení ERÚ
Autor: BOHEMIA ENERGY entity

Bohemia Energy při ochraně spotřebitele neotálí

Největší alternativní dodavatel energie na aktivitu zákonodárců nečeká s rukama v klíně.  „Chceme jít příkladem. V celé skupině Bohemia Energy máme zavedenou celou řadu kontrolních mechanismů, díky kterým máme dokonalý přehled o našich prodejcích. Pokud někdo z hlediska etiky pochybí, tak u nás končí. Problémem však je, že ten samý prodejce se ke spotřebitelům vrátí, a to pod hlavičkou jiné firmy,“ dodává Libor Holub.

Při výběru dodavatele energií se dívejte na jeho etické standardy
Při výběru dodavatele energií se dívejte na jeho etické standardy
Autor: BOHEMIA ENERGY entity

Řadu prvků, které přispívají k ochraně spotřebitele, obsahuje také firemní etický kodex. Ať už jde o transparentnost, způsob jednání se zákazníkem nebo zvýšená pozornost věnovaná nejstarší věkové skupině obyvatel. „Etický kodex dle doporučení ERÚ vnímáme jako důležitý krok, který pomůže zlepšit situaci na trhu s energiemi. Věříme, že i další dodavatelé energií se k tomuto kodexu připojí,“ říká Libor Holub.