Klíčovým faktorem je certifikát. Certifikované bezpečnostní dveře splňují požadavky evropské normy EN 1627 až EN 1630. Vstupní bezpečnostní dveře SHERLOCK® v doporučené 3. bezpečnostní třídě jsou testované v certifikované zkušebně a ve zpevněných bodech musí odolat tlaku 6 kN, nárazu 30 kg tělesem z výšky 1 200 mm a ručnímu pokusu o vloupání s použitím nářadí, jako jsou například šroubovák, dřevěné a plastové klíny, kleště, hasák nebo páčidlo s  délkou 710 mm. Bezpečnostní dveře se ve zkušebně testují i na počet otevření a zavření, to znamená počet cyklů.

Autor: ASSA ABLOY SHERLOCK

Kvalitní bezpečnostní dveře zvládnou až 200 tisíc cyklů. To při běžné trojčlenné až čtyřčlenné rodině definuje životnost dveří na 20 až 30 let. Ujistěte se, že vaše dveře mají aktuální certifikát, platný v dané zemi.

Vchodové bezpečnostní dveře do bytu musí také splňovat legislativou stanovené podmínky pro bezpečnostní a protipožární dveře. Základním údajem je požární odolnost, která určuje dobu, po kterou dokáží dveře odolat ohni či vysokým teplotám. Podle zákona musí dveře odolat požáru minimálně 30 minut. Vyžadujte proto od výrobce bezpečnostních dveří certifikát s označením EI 30 a více.

Autor: ASSA ABLOY SHERLOCK

Všechny bezpečnostní dveře by měly kromě protipožární ochrany garantovat i nepropustnost hluku a pachů. Bezpečnostní dveře dokážou zabránit až 43 dB. Není si ale třeba pořizovat za každou cenu ty nejvíce odizolované dveře. „Pro činžovní či panelový dům s hlučným provozem na chodbě je nejčastěji uváděna dostatečná hodnota útlumu 37dB“, říká Pavel Hiršl, bezpečnostní expert dveří SHERLOCK. Těsnění dveří má zároveň zabránit i úniku tepla z vnitřních prostor.

Autor: ASSA ABLOY SHERLOCK

Nezapomeňte na související služby, kromě bezplatné konzultace a montáže by měl každý kvalitní prodejce poskytnou časově neomezený záruční a pozáruční servis. „Havarijní servis by měl být dostupný nonstop a bez ohledu na to, v které části republiky bydlíte. Zároveň je velmi důležitá kvalifikace technika, který musí být schopen posoudit a vyřešit váš problém co nejefektivněji,“ připomíná bezpečnostní technik Pavel Hiršl.