Beton si buď můžete vyrobit sami nebo si ho nechat dovézt z betonáren. Pokud zvolíte druhý případ, můžete počítat s přesným dávkováním jednotlivých složek a s vyšší kvalitou. Na druhou stranu, pokud nemáte vlastní dovoz a čerpadlo, může se tento beton prodražit. Pro klasický betonový základ pod nosné zdi betonových domů potřebujete beton se značkou C12/15 (B 15) nebo kvalitnější C16/20 (B 20). Pro staticky náročnější stavby je potřeba zvolit vyšší verze. K vlastnímu betonu potřebujete cement, vodu, písek říční 0-4 mm, drcené kamenivo do 22 mm a vodu. Objemové poměry betonu činí - cement : písek : štěrk do betonu (1 : 2 : 3 nebo 1 : 2 : 4 nebo 1 : 3 : 6) nebo cement : štěrkopísek (1 : 3 nebo 1 : 4 nebo 1 : 5 atd. až po 1 : 12). Závisí to na volbě objemových nebo hmotnostních poměrů jednotlivých složek

Materiál podobný betonu se začal využívat už ve Starověkém Římě okolo roku 200 př. n. l. Jako pojivo se používal sopečný produkt pucolán (přírodní hydraulicky aktivní látky). Moderní portlandský cement použil poprvé John Smeaton, a to v roce 1756.