V případě, že se dostanete do situace, že budete potřebovat uhasit zařízení pod elektrickým proudem, měli byste vědět, jak na to. Je naprosto nevhodné a životu nebezpečné hasit tato zařízení či jejich okolí vodou či pěnovými hasicími přístroji. Můžete použít tři typy hasicích přístrojů – práškové, sněhové nebo halotronové.

Práškový hasicí přístroj je do domácnosti nejvhodnější a nejpoužívanější. Jedná se o speciální prášek, který je hnaný plynem. Má univerzální využití, je minimálně škodlivý.

Sněhový hasicí přístroj (CO2) používá při hašení oxid uhličitý, proto je potřeba dbát při hašení na vlastní bezpečí. Při ústí hadice je teplota kolem -30˚C, takže může lehce dojít k omrzlinám. Hasit můžete vycházejícím sněhem, ale také se zbytkovým plynem, který v přístroje uniká po odstříkání sněhu.

Halotronový hasicí přístoj je nejúčinnější, ale také nejvíce toxický. Plyn má negativní vliv na ozónovou vrstvu a při jeho použití se musí dobře větrat, aby nedošlo k poškození zdraví. Tyto přístroje jsou nahrazovány jinými variantami, avšak stále jsou dostupné.