Život je pro někoho dlouhý, jiný má vyměřený kratší čas. Téměř vždy, pokud to okolnosti dovolí, si na konci svého života každý klade nespočet otázek a hledá na ně odpověď. Ptáme se sami sebe, proč jsme neměli šťastnější život, proč jsme se nestýkali s určitými lidmi nebo třeba proč jsme tolik pracovali a nevěnovali se jiným věcem nebo lidem. Každý má před sebou různé otázky, se kterými se chce vyrovnat. 

Tomuto tématu se věnuje také australská spisovatelka Bronnie Ware ve své knize Čeho před smrtí nejvíce litujeme. Autorka čerpala z vlastních zkušeností, když pracovala s lidmi, kteří věděli, že jejich život brzy skončí (paliativní péče). S těmito lidmi vedla nespočet rozhovorů a závěrem byla vždy lítost nad prožitým životem pramenící z několika různých směrů. Autorka v knize prolíná osudy a příběhy těchto lidí se svým životem a hledá pozitivní smysl a prožívání své současnosti s vědomím své konečnosti.