Do stabilizované polohy je možné pacienta uložit až po zjištění, zda normálně dýchá a po ošetření viditelných zranění. Nikdy stabilizovanou polohu nepoužívejte  u člověka, u kterého předpokládáme úraz páteře a jiná těžká poranění.

Jako první zkontrolujeme, zda postižený nemá nic v ústech a zda nemá zapadnutý jazyk. Bližší ruka se přeloží podél těla a vsune se pod bližší končetinu, vzdálenější ruka se přeloží postiženému přes hrudník směrem k vám a vzdálenější noha přes koleno stejným směrem. Nyní jednou rukou musíme chránit hlavu postiženého a druhou mu chytit oblečení v bederní oblasti. Potom ho přitáhneme k sobě a opřeme o sebe. Hlava musí být zajištěna tak, aby byly dýchací cesty volné. Bližší rameno pacienta ohneme do pohodlné polohy, aby podpíralo horní část těla, dolní končetinu ohneme v koleni tak, aby měl stehno vpředu a podpíralo dolní část těla. Poté opatrně povytáhneme druhou ruku zpod těla a uložíme ji podél tak, aby se postižený nemohl převrátit na záda a aby stabilizovaná poloha byla i pohodlná. 

Po uložení člověka do stabilizované polohy okamžitě voláme lékaře, ale nikdy ho nesmíme nechat bez dozoru.