Kozoroh
Autor: CNC

5. leden <<< 6. leden >>> 7. leden

Lidé narození 6. ledna jsou Kozorohové.  


Tři králové

6. ledna se každoročně slaví křesťanský svátek Tří králů, nebo-li slavnost Zjevení Páně či Epifanie. 

„Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se: „Kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit.“ Tak popisuje úryvek z Matoušova evangelia postavy, které se přišly podívat na nedávno narozeného Ježíše v Betlémě a přinesly mu dary -zlato, kadidlo a myrhu. 

A jak se přišlo na to, že byli tři, a ještě k tomu králové? Jejich přesnější popis vznikl až díky vyprávění a tradování. Dodnes se ještě zejména na vesnicích dodržuje tradice, kdy se během koledování a žehnání píše domům a chlévům nad dveře křídou K+M+B. 

Většina lidí se domnívá, že tato počáteční písmena označují jména tří králů Kašpar, Melichar a Baltazar. První autor, který ale uváděl jejich jména, byl až kancléř pařížské Sorbonny Petr Comestor ve 12. století. Ve skutečnosti se jedná o starou zkratku pro větu „Christus (K) mansionem (M) benedicat (B), která znamená Kristus ať požehná příbytku.“  

6. leden je zároveň dvanáctým dnem po Štědrém dnu a je považován za ukončení vánočního období. V novodobé historii se většinou v tento den odstrojují vánoční stromečky. V římskokatolické církvi však doba vánoční končí až následující nedělí, kdy se slaví svátek Křtu Páně.


Vyberte si podle data vhodné jméno pro své miminko >


Kdo se narodil 6. ledna

  • 1850 – Ladislav Stroupežnický, dramaturg († 11. srpna 1892)
  • 1882 – Ivan Olbracht, spisovatel († 20. prosince 1952)
  • 1970 – Radoslav Látal, fotbalista

Svět

  • 1412 – Jana z Arku, francouzská bojovnice († 30. května 1431)
  • 1955 – Rowan Atkinson, britský herec a komik