Vodnář
Autor: CNC

14. únor <<< 15. únor >>> 16. únor

Lidé narození 15. února jsou Vodnáři.  


Svátek slaví Jiřina

  • Mužský protějšek: Jiří
  • Nejpoužívanější domácí podoby: Jiřinka, Jířa, Jiřka, Jirča, Jiruška
  • Původ: Jméno Jiřina je zřejmě řeckého původu. Podle jedné z teorií pochází z řeckého slova „géorgos“, které znamená „rolník“ nebo „zemědělec“. Další variantou je spojení s ruským slovem „jurkaja“, jehož význam je „hbitá, mrštná“.
  • Povaha: Jiřiny jsou učenlivé, ale bohužel nevyrovnané, což je dostává do situací plných zvratů. 
  • Koho takto pojmenovat: Jméno se hodí zejména pro ženy narozené ve znamení Blíženců a Býka.

Vyberte si podle data vhodné jméno pro své miminko >  


Mezinárodní visegrádský den

Od roku 2016 se 15. února slaví Mezinárodní visegrádský den. Iniciativa vzešla od Mezinárodního visegrádského fondu a veřejnoprávních médií členských zemí Visegrádské skupiny. 

Mezinárodní den připomíná založení Visegrádské čtyřky (tehdy trojky) podepsáním Deklarace o spolupráci mezi Českou a Slovenskou federativní republikou, Polskou republikou a Maďarskou republikou na cestě evropské integrace 15. února 1991.

Visegrádská skupina je aliancí čtyř zemí střední Evropy – Česka, Polska, Maďarska a Slovenska. Přestože vznikla proto, aby země spolupracovaly při vstupu do Evropské unie, aliance nezanikla poté, co všechny země 1. 5. 2004 vstoupily do EU. Spolupráce se naopak stala ještě intenzivnější. Země sdílejí nejen prostor střední Evropy, ale i historickou zkušenost s komunismem a rozpadem východního bloku. Země také společně vstoupily v roce 1999 do NATO, pouze Slovensko se členem Severoatlantické aliance stalo až roku 2004. 

Název aliance inspirovalo setkání českého, polského a maďarského krále roku 1335. Jan Lucemburský, Kazimír III. a Karel Robert tehdy v listopadu uzavřeli spojeneckou smlouvu. Smlouva vznikla z obav z Habsburků a jejich spojenců a nebyla časově omezená, vztahovala se na potomky i další následníky králů. 

V současné době je V4 považována za protiváhu německo-francouzského evropského motoru. Z toho důvodu uvažovalo v roce 2016 o členství v této středoevropské organizaci Rakousko, nakonec ale do V4 nevstoupilo.

1921: První československé sčítání lidu

15. února 1921 se po necelých dvou a půl letech od vzniku samostatného Československa uskutečnilo první sčítání lidu. Stalo se tak na základě zákona přijatého 8. dubna 1920. Tento úkol dostal na starost v roce 1919 založený Státní úřad statistický, který byl jako nový orgán pověřený celostátními statistickými šetřeními.

Za politicky nejdůležitější se tehdy považovalo zjištění národnosti obyvatelstva, které mělo potvrdit oprávnění vzniku samostatné Československé republiky.

V Československu v roce 1921 žilo 10 009 587 obyvatel. Většina dalších údajů, např. náboženské vyznání, znalost čtení a psaní či druh povolání, nebyla uveřejněna, ale dodnes ji lze najít v archivech po celé ČR a SR. Zároveň byl proveden soupis bytů, ale pouze v aglomeracích, které měly alespoň 20 tisíc obyvatel, jichž tehdy bylo 28.

Termín sčítání lidu se dnes používá především ve spojení se státním sčítání obyvatelstva a domácností, které má být dle doporučení Organizace spojených národů prováděno každých deset let.

Kdo se narodil 15. února

Svět

  • 1564 – Galileo Galilei, toskánský astronom, filozof a fyzik († 8. ledna 1642)
  • 1951 – Jane Seymour, britská herečka
  • 1955 – Christopher McDonald, americký herec
  • 1957 – Jake E. Lee, americký kytarista