Lev
Autor: CNC

Lidé narození 1. srpna jsou Lvi.  


Svátek slaví Oskar 

  • Ženský protějšek: nemá 
  • Nejpoužívanější domácí podoby: Oskárek, Oski, Os
  • Původ: Jméno Oskar je zřejmě islandského původu. Jedna z teorií o jeho původu vychází ze staroislandského jména Asgeirr. Slovo „as“ znamená „Bůh“ a „geirr“ je „kopí“. Oskar by tedy mohl znamenat „boží kopí“. Stejný význam by mělo jméno i kdyby byl jeho původ odvozen od staroněmeckého jména Ansgar nebo staroindického Osgar. 
  • Povaha: Oskarové jsou sobečtí a despotičtí ke svým blízkým. Ve společnosti působí světácky a požitkářsky.  
  • Koho takto pojmenovat: Jméno se hodí pro muže narozené ve znamení: Panny, Střelce, Lva a Kozoroha.

Vyberte si podle data vhodné jméno pro své miminko >  


Začátek provozu koněspřežky České Budějovice - Linec

1. srpna byl v roce 1832 zahájen provoz koněspřežné dráhy mezi Českými Budějovicemi a Lincem. Její první část, která spojila Budějovice a Leopoldschlag se v roce 1828 stala vůbec nejstarší železnicí v kontinentální Evropě.

První plán na stavbu železnice mezi řekami Vltava a Dunaj vypracoval František Josef Gerstner již v roce 1808. Tehdy ovšem nepořídil. Stavbu dráhy tak začal jeho syn František Antonín Gerstner na zadání císařské železniční společnosti a poté, co od projektu odešel, ji dokončil Mayáš Schöner.

Stavba začala v roce 1825 a pokračovala tak rychle, že veřejná doprava na první části trati začala již na podzim 1828. Spojení Českých Budějovic s rakouským Lincem pak bylo dokončeno o čtyři roky později. Celá dráha měřila necelých 130 kilometrů. Provoz na ní zajišťovalo asi 800 koní v 6 přepřahacích stanicích.

Koněspřežka sloužila především k dopravě soli a dřeva, což reflektuje i to, že počet nákladních vozů dráhy desetkrát převyšoval počet vozů pro osobní přepravu. Ta navíc fungovala jen v letních měsících.

Dráha byla v provozu přibližně 40 let. Již v době její stavby se totiž začínala do světa šířit parní železnice. V roce 1868 proto začala přestavba dráhy na železniční trať, což vyžadovalo především zvýšit rozchod trati. Poslední koněm tažené vozy pak na dráhu vyjely na konci roku 1872. Přestavba zároveň vedla k tomu, že se do dnešních dní z původní dráhy mnoho nedochovalo. Trasa koněspřežky byla totiž z větší části využita pro provoz železnice.

Psalo se 1. srpna minulý rok: