"Jde o první případ sloučení v historii soukromého vysokého školství v České republice. Obě školy jsou přesvědčeny, že konsolidace rozbujelého soukromého vysokého školství v Česku je prakticky jedinou cestou ke kvalitnímu vzdělání studentů," uvedla Dronská.

Pod hlavičkou nové Vysoké školy podnikání a práva bude možné studovat v Praze, Sokolově, Ostravě, Brně a Olomouci v oborech práva, podnikání, informačních technologií a ekonomie, a to v bakalářských a navazujících inženýrských programech. Podle mluvčí nebudou chybět ani manažerská studia MBA. "Našli jsme soulad v základních pilířích dlouholetého fungování obou škol. Je to shodné pojetí kvality studia, způsob výuky, organizace studia, ale i podobná firemní kultura," vysvětlil spojení rektor pražské vysoké školy Jiří Dvořák.

Podle rektora stávající VŠP Jiřího Ciencialy musí mít studenti soukromých vysokých škol jistotu, že jejich studium bude uznávanou formou vzdělání a budou konkurenceschopní, což jim nová škola chce nabídnout.

Podle Dronské nynější studenti budou mít možnost i nadále studovat obory, které začali, a to za stejných podmínek. "Nově nastupující studenti od září letošního roku pak budou mít ještě větší výběr oborů studií. Obě vysoké školy se řadí do první desítky nejúspěšnějších vysokých škol z hlediska uplatnitelnosti svých absolventů na trhu práce. Obě školy fungují již řadu let a v současné době na každé z nich studuje více než tisíc studentů," uvedla Dronská.