Kandidát na prezidenta Vladimír Franz (bez politické příslušnosti)

Kandidát na českého prezidenta Vladimír Franz se narodil 25. května 1959 v Praze. Vystudoval právnickou fakultu, ale vždy inklinoval spíše k umění. V současnosti je kandidát na prezidenta Vladimír Franz pedagog, vedoucí Kabinetu scénické hudby AMU v Praze, skladatel, malíř, autor scénické hudby jedna z vůdčích osobností postmoderního dramatu. Vladimír Franz je rozvedený, z manželství má dceru a v současnosti žije s přítelkyní. Je výrazný především díky svému potetovanému obličeji.   

 

Vladimír Franz je kandidát na prezidenta bez parlamentní podpory. Franz proto sháněl pro svoji kampaň také podpisy veřejnosti, nakonec jich získal přes 88 tisíc. Na funkci prezidenta byl Vladimír Franc navržen Jakubem Hussarem.    

 

Vladimír Franz prezident

 

Svoji kampaň na post prezidenta ČR vede Franz velmi minimalisticky. V duchu kréda „Pro mě nastane velké učení, protože zdaleka neumím všechno“ přistupuje k tomu, že by mohl být Franz prezident velmi otevřeně, spoléhá především na své podporovatele a dobrovolníky.  

 

Prezident je podle Vladimíra Franze především podporovatelem inciativ, které povedou ke zlepšení života občanů a potlačovatelem negativních jevů ve společnosti. Vladimír Franz by jako prezident nechtěl být autorem osobní výkonné moci. 

 

Ve velmi diskutované otázce církevních restitucí by se Vladimír Franz prezident postavil na stranu církví v tom, že má být odloučena od státu, ale vidí problém ve výši i načasování restitucí.

 

Vladimír Franz
Autor: Iniciativa Vladimír Franz prezidentem

Jako prezident by Vladimír Franz uplatňoval výsadu veta pouze v případě, že by nějaký zákon byl v rozporu s ústavou či právním řádem ČR. 

 

Vladimír Franz by si chtěl jako prezident především udržet nadhled a vědomí souvislostí. V současnosti mu na společnosti nejvíce vadí rezignace na důležitost vzdělanosti. Pro řadu voličů je kandidát na prezidenta Vladimír Franc černý kůň, který by dokázal přinést opravdu razantní změnu.