"V posledních době se ukazuje, že zejména na naše kratší pochody chodí více neorganizovaných turistů a hlavně mladých. Bývají to rodiče s dětmi v kočárku, nebo už odrostlými, které chodí samy," řekl Chvátal. Pochody, které jsou součástí Toulavého kočárku, nabízejí dětem i zábavu, aby nemusely jen šlapat. "Vyřádí se na stanovištích, kde můžou něčím házet, zkoušet obratnost, něco kreslí či luští kvíz. S dětmi chodívají rodiče i prarodiče," řekl Chvátal.

Klub, který loni oslavil 130 let existence, má poslední desetiletí stabilně kolem 33.000 členů, kteří jsou ve všech věkových kategoriích. Do 28 let jich je 5000. "Po roce 1989 vznikla Asociace Turistických oddílů mládeže na principu dvojího členství. Před dvěma lety jsme se s Asociací domluvili, že na něm nebudeme trvat a z 9000 jsme tak klesli na 5000. To jsou mladí, kteří chtějí být i členy KČT," řekl Chvátal. Turistické oddíly vyvíjejí činnost, která se v mnohém podobá skautům, a stejně jako oni zažívají v posledních letech zvýšený zájem. "I když nárůst členů není tak dynamický jako u skautů," poznamenal Chvátal.

Na organizovaných akcích se KČT snaží oslovovat příchozí turisty, aby se členy stali. "I když v tom máme rezervy. Nicméně ne všichni vnímají, že se členy stát mohou, a někteří nechtějí. Řada lidí však přijde ráda, protože nemusí vymýšlet žádný program," řekl Chvátal.

Činnost KČT podle něj vnímají velmi pozitivně i politici. Rád by však, aby se změnil systém podpory. "Většina finančních podpor je na bázi grantové politiky, takže každý rok předkládáme projekt na značení a na činnost. Myslím, že u řady spolků by mohlo být financování nastavené při dodržení podmínek dlouhodoběji," řekl Chvátal.