Například Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) kontroluje všechny odevzdané kvalifikační práce v antiplagiátorském systému od roku 2008, kdy byl zpřístupněn. O rok dříve tam svou bakalářskou práci obhájil i Krčál, na jehož údajné plagiátorství upozornil v pondělí server Seznam Zprávy.cz.

Zpětná kontrola Krčálovy bakalářské práce podle rektora UTB Petra Sáhy ukázala shodu ve 28 procentech textu. Podle mluvčího Jana Macha by škola mohla systémem Theses teoreticky zkontrolovat všechny práce od roku 2006, odkdy se odevzdávají v elektronické podobě, žádné další zpětné kontroly ale neplánuje. Vzhledem k informovanosti studentů o antiplagiátorských opatřeních se podle něj plagiáty v dnešní době vyskytují zcela výjimečně.

Univerzita Karlova (UK) kontroluje odevzdané práce v antiplagiátorském systému od roku 2011. Od loňska navíc postupně zavádí i další systém kontroly originality prací s názvem Turnitin. Od roku 2006 se všechny práce na UK zveřejňují v elektronickém systému, a je tedy možné je i zpětně zkontrolovat. Ani UK ale nyní žádné kontroly dřívějších prací nechystá.

"Plagiátorství považuji za jeden z nejvážnějších akademických prohřešků. Podvody jsou při získávání VŠ diplomů nepřijatelné a nepřípustné," uvedl rektor UK a předseda České konference rektorů Tomáš Zima. Podle něj vysoké školy proti plagiátorství systematicky úspěšně bojují a za poslední roky se vyvinula řada systémů a postupů, která podvodníky úspěšně odhalí.

Na Masarykově univerzitě funguje systém Theses od roku 2004, o dva roky později v něm škola začala kontrolovat všechny závěrečné práce svých studentů. V současnosti využívá Theses 56 vysokých a vyšších odborných škol. Patří mezi ně například i Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU), Západočeská univerzita v Plzni, Univerzita Pardubice či soukromá Vysoká škola finanční a správní nebo Mendelova univerzita v Brně, kde v roce 2005 odevzdala zpochybňovanou práci bývalá ministryně Malá. Ani jedna z těchto univerzit, které ČTK oslovila, ale nepřipravuje žádné zpětné kontroly.

Podle prorektorky UK Radky Wildové jsou dnes plagiáty výjimečné. "Pokud se ve výsledku kontroly objeví podezřelé shodné či podobné pasáže, zkoumá se, v čem je podobnost (ne vždy se jedná o úmyslný plagiát)," dodala.

Pokud Theses odhalí shodu s jiným textem, je na posouzení zkušební komise, jak danou skutečnost vyhodnotí, uvedla mluvčí univerzity v Plzni Šárka Stará. Například na Masarykově univerzitě se tak kvůli podezření z plagiátorství konalo několik disciplinárních řízení o vyloučení. Vzhledem k dobré informovanosti studentů o antiplagiátorských programech ale v posledních letech podle mluvčí Masarykovy univerzity Terezy Fojtové takových případů ubývá.

Vedení Mendelovy univerzity považuje za daleko zásadnější problém, když student někomu zaplatí, aby závěrečnou práci napsal za něj. "Taková práce je pak neodhalitelná detekčními systémy, protože je originální. Student však získává titul neoprávněně. Obecně je tento problém považován za závažnější než plagiátorství," sdělila mluvčí školy Jiřina Studenková.