Podle spoluzakladatele startupu Pavla Popluhara jsou v současnosti téměř všechny učebny ZŠ vybaveny interaktivními tabulemi, ale chybí k nim programy se vzdělávacím obsahem. Učitelé si proto většinou vytváří vlastní prezentace, které ale často nejsou kvalitní a děti nudí.

"Takzvané chytré tabule se bohužel staly extrémně drahými zobrazovacími zařízeními, protože opravdu neexistuje žádný ucelený obsah, který by mohli učitelé používat. Přitom dle dostupných dat bylo do nákupu interaktivních tabulí jen od roku 2011 investováno, v rámci projektu EU Peníze školám, na 4,5 miliardy korun," uvedl kreativní ředitel Edhance Lukáš Rejchrt. Cílem startupu je podle něj modernizace výuky tak, aby byla zajímavá a mohly se v ní naplno využívat současné digitální technologie.

Lektoři společnosti za poslední čtyři roky navštívili s interaktivními programy učitele na 973 školách, což je zhruba čtvrtina základních škol v Česku. Učitele seznámili s aplikací o vyváženém životním stylu, kterou si školy mohou na internetu stáhnout již nyní, nebo o základních principech pracovního trhu či o volbě budoucího povolání. Nově začíná fungovat aplikace k výuce branné výchovy, která dětem přibližuje kromě jiného soudobé dějiny Česka a strukturu armády ČR. Od září by měla přibýt aplikace k výuce finanční gramotnosti a dále by se vedení společnosti chtělo zaměřit i na informační a mediální gramotnost.

Podle Popluhara by se aplikace pro interaktivní tabule daly využít téměř ve všech předmětech. Edhance zatím upřednostňuje výuková témata, ke kterým v současnosti chybí papírové učebnice, do kterých stát každoročně investuje až 1,8 miliardy korun. Popluhar doufá, že v budoucnu začne vláda dávat víc peněz i na digitální výukové materiály. Další vývoj je ale podle něj i otázkou poptávky ze strany ředitelů škol.

Podle poslední tematické zprávy České školní inspekce (ČŠI) používají učitelé v základních školách jako zdroj informací nejčastěji stále tištěné materiály. Práci s nimi kontrola zaznamenala ve čtyřech pětinách navštívených vyučovacích hodin. Jen v informatice je učitelé používali v méně než polovině výuky. Většina žáků základních i středních škol má podle inspekce v informační gramotnosti podprůměrné znalosti.

Digitální technologie využívají kantoři v ZŠ podle inspekce hlavně pro prezentaci učiva, mnohem méně pak jako nástroj, se kterým pracují i žáci. "Většina pedagogů vnímá využití informačních technologií především jako doplnění klasické výuky, jen méně než polovina si uvědomuje vliv informačních technologií na proměnu výuky ve svém předmětu," píše se ve zprávě.

Digitální obsah vzdělávacích materiálů Edhance vzniká ve spolupráci s komerčními partnery, kteří vývoj těchto programů platí jako své aktivity společenské odpovědnosti. Na tvorbě aplikací se podle Rejchrta podílí řada odborníků. Třeba didaktika se připravuje s pedagogy, vizuální stránku mají na starosti počítačový odborníci, řekl. K aplikacím jsou k dispozici také návody pro kantory, dodal.