Mimořádně talentované děti mají podle Janyškové mnohdy potíže s autoritami, občas přehnaně reagují a nerozumí si se spolužáky. Tyto projevy se přitom často mísí s pocitem rodičů, že je dítě něčím výjimečné, ale nejsou si jistí, jak s tím naložit, ani jak vhodným způsobem spolupracovat se školou, popsala. Děti přitom potřebují co nejrychlejší pomoc, jinak trpí frustrací a mohou čelit i psychickým problémům, uvedla.

V každém ročníku populace je podle odborníků zhruba deset procent nadaných a dvě procenta mimořádně nadaných, v ČR se je ale často nedaří odhalit. Ministerstvo školství ve svých statistikách ze základních škol letos eviduje 1881 nadaných a 1116 mimořádně nadaných dětí. To je 0,2 procenta, respektive 0,12 procenta ze všech 962.108 žáků.

I proto otevřel nadační fond Qiido na začátku roku vlastní poradnu, kterou dosud využilo 52 dětí. Mimořádný intelekt potvrdilo vyšetření IQ u 30 z nich. Drtivá většina rodičů se na poradnu obrátila právě kvůli dlouhým čekacím lhůtám v běžných pedagogicko-psychologických poradnách, řekla Janyšková. Poradna Qiido podle ní dodává závěrečnou zprávu většinou do dvou měsíců. Zatímco běžná poradna je ale zadarmo, v této rodiče za dvouhodinové vyšetření intelektu a všechny potřebné dokumenty zaplatí poplatek 3500 Kč.

Podle odborníků většinou nadané děti v českých školách nemají dobrou podporu. Učitelé na jejich vzdělávání nejsou systematicky připravováni a mnoho z nich neví, jak talent dítěte rozvíjet. Podle Janyškové jsou však některé školy velmi vstřícné a snaží se s rodiči situaci okamžitě řešit, jiné ale tyto žáky pouze odkážou do pedagogicko-psychologické poradny.

Přitom pro základní nastavení podpory není podle legislativy návštěva poradny vždy nutná. "Někdy stačí jen změnit přístup, upravit metody výuky nebo způsob hodnocení a problémy se tím vyřeší," uvedla psycholožka a speciální pedagožka Qiido poradny Andrea Štefáčková.

Nadační fond Qiido funguje jako nezisková organizace, která usiluje o zavedení systematické podpory mimořádně intelektově nadaných dětí v ČR. Pomáhá základním školám s nastavením vzdělávací koncepce tak, aby naplňovala i potřeby mimořádně nadaných žáků a organizuje kurzy dalšího vzdělávání učitelů v této oblasti. Cílem fondu je, aby do roku 2021 byla v každém kraji ČR alespoň jedna základní škola, která bude systémově rozvíjet vědomosti i sociálně-emoční dovednosti mimořádně inteligentních dětí.