V Ústí nad Labem dnes nastupovaly do prvních tříd děti poprvé podle spádových školských obvodů. Základní škola Neštěmická v ústecké čtvrti Krásné Březno u otevřela dvě třídy. Školské obvody dětem zajišťují místo ve škole u jejich bydliště. Teprve po přijetí těchto žáků mohou školy, pokud nemají naplněnou kapacitu, přijímat i děti z jiných spádových oblastí nebo okolních obcí. "Převis tady nemáme, ale to sídliště, kde naše škola leží, se začíná plnit mladými rodinami. Takže předpoklad je, že budeme zpátky na kapacitě školy, kterou ta škola může pojmout. Kapacita je 450 žáků a ještě 100 žáků nám chybí do naplnění kapacity," uvedla Čápová. Letos tak podle ní škola mohla přijmout i děti z jiných částí.

Od října čeká děti na prvním stupni nová výuková metoda. Škola se jako jedna z osmi v Ústeckém kraji zapojila do projekt Stages. Vzdělávací projekt kombinuje rozvoj matematického myšlení s kreativitou a staví na hře a komplexnosti. Smyslem je trénovat mozek. "Slibujeme si rozvoj všech možných dovedností žáků a zapojení v rámci rozvoje strategie učení. Je přirozená v tom, že děti chtějí poznávat, takže se pouze uchopí chtění poznávat a na to se nastaví kombinatorické možnosti v rámci řešení daného úkolu," uvedla Čápová.

Zdejší škola staví na blízké spolupráci s rodiči dětí, do budoucna plánuje velkou přístavbu komunitního centra. Jeho součástí bude velký výukový prostor nebo galerie. "Tím, jak škola stavěná, tak tady máme jediný velký prostor, a to je tělocvična. Ale v tělocvičně se nedají dělat věci, které se týkají třeba prostorové výtvarné výchovy. To znamená stojany, malířská plátna, různé materiály, do kterých by děti mohly tesat a řezat tak, aby byly v prostoru a viděly věci z jiných úhlů," doplnila Čápová. Centrum ale bude mít zároveň i sociální rozměr. "Naše představa je, že škola bude využitá jak dopoledne pro výuku, tak odpoledne v rámci osobních věcí, které trápí rodiče," řekla Čápová.