Student práv Blažej se dění v krajském městě věnuje dlouhodobě. Pravidelně navštěvuje jednání zastupitelstva nebo žádá o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Opakovaná trestní oznámení považuje za šikanu.

"Počítal jsem s tím, že se mně dříve či později pokusí někdo odradit od mých aktivit trestním oznámením, ale nečekal jsem, že k tomu zneužije hlavičkový papír města a pracovní dobu právního odboru magistrátu, navíc v takovéhle míře," řekl ČTK Blažej.

Důvody, proč město oznámení podalo, mluvčí radnice Romana Macová blíž nekomentovala. "Odůvodnění jsou součástí trestních oznámení, která jsou v příloze dokumentu rozeslaného panem Blažejem médiím," řekla ČTK Macová.

Všechna oznámení podal městský právník Miloš Studenovský jménem města v roce 2016. ČTK je má k dispozici. První se týkalo údajné pomluvy, které se podle radnice Blažej dopustil. Aktivista už více než půldruhého roku vede s radnicí spor o to, aby poskytla informaci o výši odměn za první pololetí roku 2015. Chtěl si tak podle svých slov ověřit, zda si jimi úřad "nekupoval" loajalitu. Radnice sice údaj o výši odměn poskytla, jednotlivé vedoucí ale nejmenovala, očíslovala je. Kvůli Blažejově vyjádření v tisku se radnice obrátila na policii, která oznámení prověřila a založila.

Obdobně kriminalisté přistoupili k dalším oznámením města. Radnice Blažeje podezřívala z neoprávněného nakládání s osobními údaji. I tady vyšla z vyjádření aktivisty v tisku, tentokrát o tom, že prověřoval desítky tisíc smluv. Radnice má přitom částečné informace ke všem smlouvám za poslední roky na svém webu.

Podle posledního trestního oznámení si Blažej podle radnice přisvojil pravomoc úřadu. Podle právníka radnice tím, že sdělil výsledek jednání zastupitelstva zástupcům firmy, kterých se bod týkal. Jednání zastupitelstva jsou přitom ze zákona veřejná, město je vysílá i online. Podle policie podání radnice nic nenasvědčovalo spáchání trestného činu. Policie položila v usnesení i otázku, proč bylo vůbec podáno. "Nelze totiž přehlédnout, že směřuje proti osobě, která se občansky a politicky angažuje a ve svých vystoupeních často kritizuje vedení statutárního města. Trestní řízení v žádném případě neslouží k řešení osobních či názorových sporů a pro takové účely nemůže být zneužíváno," píše policie v usnesení, které má ČTK k dispozici.