Ve Chříči zanikla základní škola v roce 2008. Obec na její provoz roky doplácela, přesto se zánik školy, která existovala přes 240 let, snažila odvrátit. Děti dnes musejí dojíždět do deset kilometrů vzdálených Kožlan nebo 15 kilometrů do Kralovic. Dopravní spojení je ale špatné, autobusy jezdí dvakrát denně, dopravu v odlehlé části kraje na pomezí se středními Čechami komplikuje horší síť silnic i řeka Berounka.

"Budeme mít mikrobus a budeme děti svážet z okolí. Nejen ze severního Plzeňska, ale zájem mají i některé rodiny z Rokycanska nebo ze středních Čech, kam je to od nás pět kilometrů," nastínila Jakubíčková.

Počítá s tím, že soukromá škola bude ve výuce využívat Montessori princip odlišný od tradičního pojetí vzdělávání. Děti mají ve třídě koutky s názornými pomůckami a vzdělávacími materiály, samy si vybírají, co se budou učit dle své individuální vzdělávací mapy, každý pracuje podle svého tempa. Počítá se s projektovým vyučováním. Děti nebudou známkovány, ale budou dostávat od učitele slovní hodnocení a doporučení.

"Máme prostory, zázemí a chuť vybudovat školu. I do okolí se přistěhovaly mladé rodiny, které hledají dobrou školu, máme podobnou vizi, jak by měla vypadat, a z jejich strany je poptávka," řekla Jakubíčková.

Škola bude v areálu pivovaru, v samostatné prostorné budově bývalých dílen. Děti by měly k dispozici tělocvičnu a dvě třídy. Na výuce by se měl kromě učitele podílet i asistent pedagoga.

"Je dobře, že organizace přistoupila ke zřízení školy, i když je to finančně náročné, ale z hlediska regionu, jeho rozvoje, udržení mladých rodin v obci, je to opravdu výborná zpráva a my ji budeme podporovat," řekla ČTK hejtmanova náměstkyně odpovědná za školství Ivana Bartošová (Koalice pro Plzeňský kraj). Zástupci spolku jednali na kraji o případné pomoci při registraci do sítě škol na ministerstvu školství. Škola bude spolupracovat i s mateřskou školou, která v Chříči funguje.