"Chceme, aby tady byla jasná dohoda například o investicích jak do rozšiřování jednotlivých nemocnic, tak o koordinaci pořizování přístrojového vybavení. Hovoříme o investičně náročných věcech typu magnetických rezonancí a dalších investic v desítkách milionů korun," uvedl Hašek.

Dohoda by podle něj měla nastat jak na akutní lůžkové péči, tak na následných lůžkách, případně na lůžkách ošetřovatelské péče a lůžkách sociálně zdravotních.

Premiér Sobotka si v Brně dopoledne prohlédl Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně FNUSA-ICRC, spolu s ním si zařízení prošel i velvyslanec USA v ČR Andrew H. Schapiro.

"Je to takový náš kontakt s budoucností. Pokud Česká republika má mít do budoucna šanci, tak se musí orientovat na vědu, výzkum, aplikovaný výzkum a realizaci výsledků aplikovaného výzkumu v praxi," uvedl Sobotka.

Podle něj bude stát finančně centrum podporovat i během příštích pěti let.

Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně funguje od roku 2011. "Hmatatelnými výstupy výzkumných aktivit jsou desítky aplikovaných výsledků výzkumu - patentů, užitných vzorů a prototypů," sdělil ČTK ředitel svatoanenské nemocnice Martin Pavlík.

Sobotka poté zamířil i do brněnské firmy Zetor Tractors, kde jednal s vedením společnosti i se zástupci odborů.

"Diskutovali jsme o nových možnostech a nových trzích, kde vláda poskytuje a bude poskytovat Zetoru velmi aktivní podporu. Za perspektivní pokládáme trh ve střední Africe, Íránu, jako perspektivní se jeví také trh v Indii," řekl Sobotka.