Britský žebříček, který byl sestaven pošesté, letos hodnotil světové univerzity ve 42 vědních oborech. Posuzoval jejich reputaci na dané vysoké škole mezi akademickými pracovníky i zaměstnavateli a kvalitu výsledků vědecké a tvůrčí práce. Složení kritérií a jejich významu se u jednotlivých oborů liší, čímž jsou zohledněna jejich specifika.

Univerzita Karlova obdobně jako před rokem nejvíce zabodovala s oborem geografie, v němž patří mezi sto nejlepších institucí na světě. Stejného úspěchu, tedy umístění na 51. až 100. místě, dosáhlo ve stavebním inženýrství ČVUT a v uměleckých oborech AMU.

Do 150. místa skončily moderní jazyky a filozofie vyučované na Univerzitě Karlově. V první dvoustovce se UK umístila díky anglickému jazyku a literatuře, historii, lingvistice, farmacii a farmakologii, matematice a lékařství. ČVUT téhož úspěchu dosáhlo s obory zaměřenými na informační systémy, elektrotechniku, mechanické a letecké inženýrství a fyziku a astronomii. Brněnskému VUT se totéž povedlo ve stavebním inženýrství.