Radnice chybovala v tendru na outsourcing serverové firmy. Zakázku zadala v jednacím řízení bez uveřejnění, aniž byly podle ÚOHS splněny podmínky pro použití tohoto výjimečného druhu zadávacího řízení. To nyní potvrdil i Krajský soud v Brně. Podle něj radnice neprokázala, že by k použití jednodušší formy výběrového řízení byly technické nebo jiné důvody. Město uzavřelo se společností BIT SERVIS spol. s r. o. smlouvu na plnění této veřejné zakázky v listopadu 2007 a v červnu 2010 dodatek ke smlouvě, který byl také v rozporu se zákonem. Podle soudce Viktora Kučery dodatek přinesl podstatnou změnu původní smlouvy. "Proto bylo potřeba (jej) soutěžit a vypsat zadávací řízení, což se nestalo," uvedl Kučera.

Právě kvůli tomuto dodatku je bývalý primátor Českých Budějovic Juraj Thoma obviněn ze zneužití pravomoci úřední osoby a porušení povinnosti při správě cizího majetku. Kauzu řeší od loňského roku českobudějovický soud. Podle obžaloby Thoma (Občané pro Budějovice) podepsal dodatek ke kontraktu za 37 milionů korun, aniž jej schválila rada. Thoma od začátku vinu popírá.

Radnice v tendru dosud tvrdila, že v případě smlouvy a dodatku uzavřených v letech 2007 a 2010 se společností BIT SERVIS město postupovalo stejně jako v minulosti. Stalo se tak v roce 1999, kdy byla uzavřena první smlouva s uvedenou společností. V roce 2004 pak byla platnost původní smlouvy - rovněž bez nového zadávacího řízení - prodloužena o tři roky. Dnes právní zástupce radnice porušení zákona odmítal, neúspěšně navrhoval také snížení pokuty. To dnes soud odmítl. "Pokuta odpovídá závažnosti spáchaných deliktů," uvedl Kučera.

ÚOHS již dříve uvedl, že "jednací řízení bez uveřejnění lze použít pouze v případě, kdy nelze dosáhnout klasické soutěže o zakázku a jeho použití je vázáno na splnění řady omezujících podmínek, aby bylo možné zamezit jeho zneužívání". Složitost systému outsourcingu nemůže být podle úřadu podkladem pro tvrzení, že jiný dodavatel není schopen tento či jiný srovnatelný systém provozovat.