AJŠ vznikla v lednu sloučením původních dvou jazykových asociací, Asociace jazykových škol a agentur a Asociace certifikovaných jazykových škol, do jednoho celku. Nyní se členové nové asociace potkali na prvním společném zasedání v Ostravě. "Podstatou toho sloučení je, že bude existovat jedna Asociace jazykových škol a to, že ten trh bude přehledný pro všechny klienty, ať už z firemní nebo ze soukromé sféry. Jako asociace se snažíme, aby všechny školy, které jsou naším členem, byly kvalitní," uvedl Bican.

Podle něj všechny školy, které chtějí být v asociaci, musí absolvovat přijímací proces. "V každé škole proběhne inspekce a až poté, kdy ta škola je schválena všemi členy, se může stát součástí asociace. Do budoucna samozřejmě chceme počet členů zvyšovat a tím i zkvalitňovat celý jazykový trh. V České republice je jazykové vzdělání stále trochu podceňováno," řekl Bican.

Pasek dodal, že školy, které chtějí být členy asociace, musí splňovat kodex kvality. Školy musí mít například provozovnu, dostupné a prokazatelné reference, vypracovaný systém reklamačního řízení pro případné stížnosti na kvalitu výuky, mít vypracovanou metodiku výuky či erudované lektory. Asociace chce do budoucna vypracovat i vnitřní kontrolní systém, který by zajistil právě kontrolu škol, které jsou už v asociaci sdruženy. "Jeden z návrhů byl, že členství bude omezené a po třech letech bude muset dojít znovu u každé školy, která je členem, k opětovné kontrole. Toto ještě bude diskutováno, ale myslím si, že se nám to podaří prosadit," uvedl Bican.

Asociace si klade za cíl být i partnerem státu a zapojit se do diskuse o systému jazykového vzdělávání. "Všeobecná jazyková vzdělanost mezi širokou veřejností není úplně dobrá. Myslím si, že jeden z důvodů je, že český stát na to netlačí, nepodporuje to, není žádná ucelená koncepce a nejsme ani zvýhodněni ohledně DPH," řekl Pasek. Podle něj by například nulové DPH na jazykové kurzy výrazně zvedlo poptávku.

AJŠ je tak nyní v Česku jedinou asociací sdružující jazykové školy. Jejími členy jsou nejen největší jazykové školy, ale i menší instituce. Podle zástupců asociace v Česku není vedena statistika počtu jazykových škol, nelze tak přesně říci, kolik jich na českém trhu působí. Asociace je dobrovolným sdružením. V čele asociace je pětičlenné předsednictvo volené na dva roky. Představitelé asociace se chtějí potkávat dvakrát ročně.

Martina Helánová snm