Vědecká rada Grantové agentury (GAČR) hodnotí například vědeckou úroveň agentury a navrhuje předsednictvu agentury zaměření grantových projektů. Mezi ně patří i kritizované juniorské granty, na změnu jejich podmínek už dlouho čekají mladí vědci. Rada má čtyřleté funkční období a 12 členů, které z řad odborníků jmenuje a odvolává vláda. Členové mohou být jmenováni na další dvě po sobě následující funkční období.

Od začátku října vede Grantovou agenturu uznávaný matematik Ivan Netuka, její bývalý místopředseda. Nahradil sociologa Petra Matějů, který po vlně kritiky rezignoval ke konci září.

Vládní rada dnes také schválila novou metodiku hodnocení výzkumných organizací. Nové evropské předpisy je totiž definují odlišně než doposud. "Pro posouzení definovala RVVI šest parametrů, podle kterých bude posuzovat naplnění požadavků EU," uvedla Klimešová.

Metodika má poskytovatelům, jako jsou GA ČR, Technologická agentura nebo ministerstva, doporučovat, kterým organizacím půjdou státní peníze na výzkum. Pravidla chce úřad nastavit v rámci rozsáhlé novely zákona o výzkumu a vývoji. Novelu plánuje předložit v paragrafovém znění v prvním čtvrtletí příštího roku. Má začít platit v první polovině roku 2016.

Jedním z dopadů evropské legislativy je, že se portfolio institucí, které se věnují výzkumu, může potenciálně zvětšit. Do systému by se tak mohly hlásit i ty organizace, které se například věnují propagaci a výzkumu pouze zčásti.

RVVI v současnosti eviduje 220 výzkumných organizací, které mohou žádat o podporu. Zavedení nového postupu při jejich hodnocení může změnit jejich počet. "Posouzení je de facto chápáno jako potvrzení práva na institucionální (státní) podporu," řekl ve čtvrtek ČTK náměstek vicepremiéra Arnošt Marks. Podle nových kritérií se budou znovu posuzovat všechny výzkumné organizace s výjimkou veřejných a státních vysokých škol a veřejných výzkumných institucí.