Právě do kompetence Bělobrádka by podle Sykové mělo přejít rozhodování o rozpočtu, řekla dnes Syková na sněmu Akademie věd ČR. Fungování Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) kritizují někteří odborníci už několik měsíců. Poukazují na to, že rada údajně nedostatečně plní svou funkci, nerozhoduje dobře o rozpočtu na výzkum a její členové prý často hájí zájmy svých organizací.

"Členy RVVI by měly být osobnosti s nezpochybnitelným postavením ve vědeckém světě, což by mělo být hodnoceno na základě objektivních kritérií," řekla Syková, která stojí v čele Ústavu experimentální medicíny.

"Plánuji personální změny ale i statutu rady RVVI. Všichni zúčastnění jsou s tím dobře obeznámeni. Ke změnám dojde do prázdnin vzhledem k rozpočtu, aby byl bez problémů připraven," reagoval Bělobrádek.

Na změny v radě poukázala Syková v souvislosti se situací v Grantové agentuře ČR, jejíž předsednictvo požaduje odvolat část vědecké obce. Ani Technologická agentura ČR podle Sykové dostatečně nevyužívá potenciál spolupráce výzkumných institucí a malých a středních firem. Vládní rada by měla lépe dohlížet nad obě agentury, protože jmenovala jejich vedení, poznamenala Syková.

Podle předsedy AV ČR Jiřího Drahoše má vládní rada v současnosti mnoho rolí; řeší strategii výzkumu, financování i posuzuje výzkumné organizace. "Pokud bude z rady vytvořen opravdu poradní a koncepční orgán vlády, pak by měla mít určitě jiné složení než v současné době," řekl ČTK.

Změny ve vládní radě požaduje i Asociace výzkumných organizací (AVO), na jejím středečním valném shromáždění ji podpořil také prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák. "Nepřipadá do úvahy, aby někdo rozhodoval o přidělování peněz sám sobě," uvedl.

Dva členové vládní rady, místopředsedkyně Miroslava Kopicová a člen rady Zbyněk Frolík, zůstávají dál ve svých funkcích i přesto, že jejich působení zpochybnil právní posudek. Podle něj u nich nebyla dodržena čtyřletá zákonná přestávka mezi jednotlivými funkčními obdobími členů rady. Na rozpor ve jmenování už loni upozornily Akademická i Vědecká rada Akademie věd ČR.